Deme Attila díszpolgártól búcsúzunk

Megrendülten értesültünk arról, hogy türelemmel viselt, hosszú betegség után 2017. február 10-én, életének 91. évében elhunyt Deme Attila, városunk közéletének meghatározó alakja.

Deme Attila 1926. február 28-án született Mezőhegyesen. 1950-ben került Salgótarjánba. 1956-ban az Állami Építőipari Vállalatnál dolgozott, az anyagosztályon beszerzéssel és szállítással foglalkozott. A forradalom alatt a vállalat munkástanácsának tagjává és a nemzetőrség parancsnokává választották. A forradalomban vállalt aktív szerepéért letartóztatták és elítélték. Börtönbüntetését Balassagyarmaton, Vácon és Kőbányán töltötte, 1959. április 4-én szabadult. A kényszerű börtönévek és mellőztetések után, ismét az építőiparban helyezkedett el. Tevékenységét szakmai kitüntetésekkel ismerték el.

Deme Attila a rendszerváltás utáni első ciklusban önkormányzati képviselő volt. Majd a salgótarjáni közgyűlés különböző bizottságaiban dolgozott. A POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete vezetőségének oszlopos tagja volt. Hazafias helytállásáért – többek között – a Honvédségért Érdeméremben és a Szabadság Hőse kitüntetésben részesült. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50-ik évfordulója alkalmából, 2006-ban a forradalom- és szabadságharcban tanúsított kiemelkedő magatartásáért és 1956 eszméinek ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje – polgári tagozat – kitüntetést, valamint megválasztották Salgótarján díszpolgárának. Súlyos betegségéig tevékenyen élt és mindvégig hű maradt elveihez.

Deme Attila hamvasztás utáni búcsúztatását 2017. február 18-án, szombaton 11 órakor tartják a salgótarjáni Szent József Plébániatemplomban.

A család tagjai, a rokonok és a pályatársak gyászában és mély fájdalmában osztozva, az önkormányzat nevében búcsúzom Deme Attilától. Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük! Nyugodjék békében!

Fekete Zsolt
polgármester

Pályázati felhívás

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a tehetséges salgótarjáni fiatalok felsőfokú tanulmányainak, valamint salgótarjáni munkáltató által történő foglalkoztatásának támogatása érdekében „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” elnevezésű ösztöndíj formájában pénzbeli támogatást nyújt azon fiatalok számára, akik vállalják, hogy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően salgótarjáni székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap az Önkormányzat->Pályázatok oldalon található.

Társadalmi egyeztetés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata társadalmi egyeztetést kezdeményez az alábbi témában:

Javaslat Salgótarján teljes közigazgatási területét érintő új településrendezési eszköz – Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat – elfogadására.

A témához kapcsolódó dokumentáció és a társadalmi egyeztetés részletei az Önkormányzat->Társadalmi egyeztetés oldalon szerepelnek.