Március 15.

A forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján ünnepségekkel, kulturális rendezvényekkel és közösségi programokkal emlékezett Salgótarján 1848. tavaszának eseményeire.

Az önkormányzat felkérését elfogadva a város központi ünnepségének műsorát idén a Petőfi Sándor Tagiskola, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola tanulói adták elő, a diákokhoz csatlakozott a Nyitnikék Tagóvoda tánccsoportja is.

Fekete Zsolt polgármester ünnepi beszédének fő témája ez alkalommal a szabadság volt, mert hazánkban március 15-én a hősök emléke mellett a szabadságot, a szabadságba vetett hitünket is ünnepeljük.

A városvezető szólt arról, hogy a szabadság mindenki számára mást jelent és bár nem létezhet jogbiztonságot adó rend, szabályok és keretek nélkül a szabadság sem, mégis vigyáznunk, óvnunk kell, mert különböző hatalmak időről időre megpróbálják korlátozni.
A városvezető úgy fogalmazott: “egy országban akkor csorbul a szabadság eszméje, ha a vezetői ezt a keretet egyre szűkebbre és szűkebbre szabják, ha ebből az egyre szűkülő keretből az ország egyes csoportjai elkezdenek kiszorulni. Akkor csorbul a szabadság eszméje, ha meg akarják mondani, milyen tévét nézhetünk. Hogy kit szerethetünk. Hogy miben hihetünk. Amikor csorbul a szabadság eszméje, akkor helyébe lép a félelem.”
Ünnepi beszédét a polgármester e szavakkal zárta: “Mit jelent a szabadság? Salgótarján számára lehetőséget. Hitet. Lehetőséget a fejlődésre, és hitet a mindennapok elkötelezett munkája iránt, hogy jövőt építsünk városunkban. Talpra magyar! Talpra Salgótarján!”

A nemzeti ünnephez kötődő programok már március 14-én elkezdődtek Somoskeöy István honvédszázados sírjának megkoszorúzásával Somoskő régi temetőjében. Megemlékező beszédet Dániel Zoltán alpolgármester mondott és a ’48-as honvéd sírját felkutató és emlékét ápoló Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület tagjai működtek közre az ünnepségen.

Szerdán délelőtt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Természetbarátok Társasága -a hagyományoknak megfelelően- emléktúrát szervezett a Salgói vár alatti sziklafalon lévő Petőfi-emléktáblához, ahol Dániel Zoltán alpolgármester és Józsa Gábor, a Nógrád Megyei Természetbarátok Társaságának képviselője mondott köszöntőt. Az alpolgármester beszédében felidézte Petőfi Sándor látogatását Salgó váránál, amelynek emlékét a költő verse mellett a helyi legendák is megőrizték. Dániel Zoltán szólt 1848. március tizenötödike máig tartó hatásáról. A jeles napról úgy fogalmazott, hogy “ez a pesti forradalom és egyszersmind Petőfi napja. Mi, magyarok ezen a napon teremtettük meg először annak a lehetőségét, hogy olyan modern nemzetté válhassunk, amelyben sokféle érdek van ugyan jelen, mégis képes egy irányba haladni.”

A várhoz vezető túrát vállalókat színes ünnepi műsorral örvendeztették meg a SÁI Petőfi Sándor Tagiskola tanulói és Godó Sándorné az SKTC Baráti Társaságának tagja, majd a túra résztvevői közösen megkoszorúzták Petőfi Sándor emléktábláját.

Társadalmi egyeztetés

Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzata társadalmi egyeztetést kezdeményez az alábbi témában:

Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a Beszterce tér és környékét érintően. A módosítás a Zöld város kialakítása TOP projekt kívánalmainak megfelelően a Beszterce teret és a vele szemközti közterületi részt fásított köztér kategóriába tervezi módosítani.

A társadalmi egyeztetés részletei, a kapcsolódó dokumentáció megtalálható az Önkormányzat->Társadalmi egyeztetés oldalon.

Megújult a Szent Benedek Gyógyszertár

Március 10-én ünnepélyes keretek között átadták a BENU Szent Benedek Gyógyszertárat, mely a lakosság körében „a piaci Spar melletti gyógyszertárként” közismert.

A város egészségügyi szolgálatában fontos szerepet betöltő BENU Szent Benedek Gyógyszertárban idén februárban jelentős modernizációs folyamatok zárultak le: a magas színvonalú szolgáltatások és szakértelem mellett a patika immáron a BENU hálózat gyógyszertáraira jellemző modern, szabadpolcos elrendezésű, tágas eladótérrel, és még szélesebb termékválasztékkal várja a betérő betegeket, vásárlókat.

Az ünnepélyes megnyitón a BENU Magyarország Zrt. vezetőinek képviseletében dr. Papp István igazgatósági tag köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva: cégük nagy hangsúlyt fektet a hálózatukhoz tartozó patikák fejlesztésére. Bertáné Dr. Lopatovszki Zsuzsanna, a gyógyszertár vezetője kollégái nevében is megköszönte a korszerűsítést, abban bízva, hogy a küllemében megújult belső tér erősíti a betérő vásárlók és betegek beléjük vetett bizalmát.

Salgótarján számára a legkisebb mértékű beruházás, felújítás is fontos, mert szüksége van a városnak a kereskedelmi és szolgáltató egységek modernizációjára – hangsúlyozta Huszár Máté alpolgármester köszöntőjében. Ahogy fogalmazott: legfontosabb értékünk az életben az egészségünk, és ennek megőrzéséhez olykor sajnos gyógyszerre is szükségünk lehet. Örömteli, hogy a BENU Szent Benedek Gyógyszertár felújításával a városban ismét egy modernebb, emberközelibb, vásárlóközpontú patika nyílik. Huszár Máté hozzáfűzte: minden megújuló szemlélet, és az ezzel párosuló fejlődés egyre közelebb engedi a salgótarjániakat az igazi, 21. századi várossá váláshoz.

A tavasz virágai – kiállítás megnyitó és nőnapi köszöntés

Megnyílt a hagyományos tavaszköszöntő kézimunka kiállítás a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban. A Belvárosi Nőklub és a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviseletének közös programjának megnyitójára idén is sokan voltak kíváncsiak. A szervezők nevében Fekete Lászlóné köszöntötte a vendégeket és Stark Mária mutatta be a kiállítás különlegességeit, amelynek központjában ebben az évben a horgolt alkotások állnak, de új technikákkal készült munkák is helyet kaptak a tárlaton.

A megnyitón részt vettek Salgótarján alpolgármesterei. A nagy létszámú közönséghez szólva Dániel Zoltán a kiállítás esztétikai értékei mellett a sokak által várt, évről évre megtartott esemény közösségformáló funkciójáról beszélt. Huszár Máté a Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntötte a jelenlévő hölgyeket, kiemelve a nők fontosságát a családban és a nők kisebb-nagyobb közösségek összetartását biztosító szerepeinek meghatározó erejét.

A kiállítás március végéig látogatható a könyvtárban.