Állásbörze és felnőttképzési kiállítás

Nagy érdeklődés mellett zajlott az állásbörze és felnőttképzési kiállítás április 13-án a Városi Sportcsarnokban, amelyet első alkalommal szervezett a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. paktumirodája, közösen Salgótarján Önkormányzatával és a Nógrád Megyei Kormányhivatallal.

Mintegy húsz salgótarjáni érdekeltségű cég és intézmény standjánál tájékozódhattak az érdeklődők a munkalehetőségektől és képzésekről. A város legnagyobb munkáltatói mind képviseltették magukat a rendezvényen. Mellettük civil szervezetek is várták a kiállítás látogatóit, személyes tájékoztatással, önéletrajzírással kapcsolatos segítségnyújtással és állásinterjúra felkészítő tanácsadással. A nap folyamán több előadás elhangzott a régió munkaerőpiaci állapotáról, a statisztikákban megjelenő változásokról, a munkajogokról, a motivációról, valamint a személyes és a szakszervezeti érdekérvényesítésről.

Fekete Zsolt polgármester a megjelent álláskeresőket és kiállítókat köszöntve a Salgótarjánban tapasztalható munkanélküliség mellett a szakképzettséget igénylő betöltetlen állások nagy számára hívta fel a figyelmet. Ezt a helyzetet igyekszik javítani a foglalkoztatási paktum. Ez lényegében egy együttműködési megállapodás, amelynek egyik legfőbb célja a salgótarjáni cégek, képző intézmények, civil szervezetek, valamint az álláskeresők közötti kapcsolatok kiépítésének elősegítse. Továbbá a város munkaerőpiaci szereplői között a kommunikációs lehetőségek és kapcsolatok kialakítása.

Valenta Linda, a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. irodavezetője szerint a mostani rendezvényen megjelenő kiállítók és érdeklődők nagy száma azt bizonyítja, hogy az elmúlt másfél évben, a foglalkoztatási paktum keretében végzett munka sikeres volt. Az iroda a munkáltatók számára egy külön fórumot szervezett, ahol a börze tapasztalatait a részvevők megoszthatták egymással, mindezt későbbiekben a hasonló rendezvények szervezésénél is figyelembe veszik.

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a május 1-jei munkarend változás miatt
2018. április 20-án (pénteken) a hétfői,
2018. április 21-én (szombaton) a pénteki
ügyfélfogadási rend szerint alakul a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje.

Tóthné dr. Kerekes Andrea s.k.
jegyző

Esély a gyermekeinknek!

(Sajtóközlemény / Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása)

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása – mint salgótarjáni járás területén a család- és gyermekjóléti központ fenntartója – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban valósítja meg az EFOP-1.4.2-16-2016-00003. azonosítószámú, „Integrált Térségi Gyermekprogramok” című pályázatot. A projekt 2017. november 1 – 2022. április 30-ig tart. A projekt eredményeként csökken a gyermekszegénység, valamint megelőzhető a szegénység újratermelődése, generációk közötti átörökítése. Az elnyert támogatási összeg 400 000 000 Ft. A projekt a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében valósul meg.

Specifikus célkitűzések: Gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése; Egészségesebb gyermekkor biztosítása; korai képességgondozás; a képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és szolgáltatások fejlesztése, a szegregáció csökkentése; a gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások fejlesztése.

A projekt célkitűzései összhangban állnak az EFOP-1.4.2-16-os pályázati kiírás, a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, valamint a Társadalmi Felzárkózási Stratégia, és annak cselekvési terve alapvető céljaival, azáltal, hogy a tervezett intézmény- és szolgáltatásfejlesztések nem általában a közoktatás, a szociális ellátás, a képességfejlesztés, a közösségfejlesztés, vagy épp az egészségügy céljait szolgálja, hanem a szolgáltatásokat el nem érő, szegénységben élő, sokszor földrajzilag is kirekesztett, szegregált közösségek ellátását, szolgáltatásokhoz való hozzáférését és társadalmi, közösségi integrációját akarja megoldani. Mindezeken keresztül a projekt hozzájárul az EU 2020 stratégiában vállalt szegénység csökkentésére irányuló célkitűzés megvalósításához is.

A projekt közvetlen célcsoportját salgótarjáni járás 13 település/településrész 0-18 éves korú lakosság, különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek jelentik, valamint ezen gyermekek családtagjai. A projekt beavatkozásai a 0-3 éves korosztályra is kiterjednek, a szülők bevonásával valósulnak meg.

További információ kérhető:
Somoskői Rita, szakmai vezető
Elérhetőség: 06 20 231 5458
Rezesné Andó Csilla projektvezető
Elérhetőség: 06 20 595 5150