Hírek, aktualitások

Salgótarjáni civil szervezetek támogatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III.26.) Öh. sz. határozatával elfogadott Civil Koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését.

A támogatáshoz benyújtható kérelem részletes dokumentációja megtalálható az Önkormányzat->Pályázatok oldalon.

„Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány pályázatai

A „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a város jövőjét megalapozó értelmiség képzése, megtartása, valamint a salgótarjáni ifjú tehetségek gondozása, fejlődésük támogatása. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elveit elfogadva támogatja a salgótarjáni lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatókat, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalokat.Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 113/2019.(VI.27.) határozatával fogadta el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozást.A támogatáshoz benyújtható kérelmek részletes dokumentációja megtalálható az Önkormányzat->Pályázatok oldalon.

Pályázati kiírás

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat sport feladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően 2019. évben is kiírja a tanulásban és a sportolásban egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó általános iskolás és középiskolás tanulók részére a “Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója” cím elnyerésére szóló pályázatot.

A részletes pályázati kiírás letölthető az Önkormányzat->Pályázatok oldalról.