Társadalmi egyeztetés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi témákat, rendelet-tervezeteket bocsájtja széleskörű társadalmi egyeztetésre.

Kérjük, hogy az egyes témákhoz kizárólag a feltüntetett elérhetőségeken és a megadott befejezési dátumig küldjék el véleményüket, javaslataikat!

Településrendezési eszközök tervezett módosítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2020. 11. 30.)

2020. 08. 27. Lakossági fórum településrendezési eszközök módosításának indítása magán- és önkormányzati kezdeményezés
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2020. szeptember 14.)

Településrendezési eszközök tervezett módosítása a Fáy András krt. 64. volt csokoládégyár,
a Ruhagyári út 32. volt ruhagyár és a Salgóbánya Medvesi út végi lakóingatlanok területét érintően
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2020. május 14.)

Javaslat a településrendezési eszközök módosításának előkészítésére
a Fáy András krt. 64., Ruhagyári út 32., valamint a Medvesi út és környéke területét érintően

(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2020. március 30.)

Javaslat a településrendezési eszközök módosításának előkészítésére a Park út 8. és környékét érintően
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2019. július 19.)

Javaslat a településrendezési eszközök módosításának előkészítésére a Gorkij telepet érintően és szabályozási elemek pontosítására
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2019. január 10.)

Rónai út 11. helyi építészeti védelem alá helyezése és a településképi rendelet tervezett módosítása a közterületi reklámozást érintően.
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2018.12.10.)

Javaslat a településrendezési eszközök M-3 jelű módosítására a Zagyvai Rakodó utcai lőtér, a Ruhagyári út 32., a Zöldfa út végét és a Budapesti út 36. környékét érintően.
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2018.08.16.)

Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a Csokonai út 9-11. közötti közterületet és környékét érintően
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.08.31.)

Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.08.30.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének véleményezési rendelet tervezete a településkép védelmérőlSalgótarján Településképi Arculati Kézikönyv
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.06.11.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.05.22.)

Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a Beszterce tér és környékét érintően.
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.04.07.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.03.06.)

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia társadalmasítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.02.23.)

Javaslat Salgótarján teljes közigazgatási területét érintő új településrendezési eszköz – Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat – elfogadására
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.02.14.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 33/2015.(III.26.) Öh. számú határozata alapján eljárást indítottunk a településrendezési eszközök felülvizsgálatára Salgótarján teljes közigazgatási területét érintően.
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.11.26.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.11.23.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete az egyes szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló 45/2008. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.09.13.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város közterületein történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.09.13.)

Önkormányzati rendelet a kutyafuttatók kijelöléséről
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.02.25.)

A köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.02.25.)

A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.02.25.)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.02.25.)

Háziorvosi körzetek meghatározása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2015.11.23.)

FacebookWhatsAppTwitterEmail