Társadalmi egyeztetés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi témákat, rendelet-tervezeteket bocsájtja széleskörű társadalmi egyeztetésre.

Kérjük, hogy az egyes témákhoz kizárólag a feltüntetett elérhetőségeken és a megadott befejezési dátumig küldjék el véleményüket, javaslataikat!

Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a Csokonai út 9-11. közötti közterületet és környékét érintően
Kapcsolódó dokumentáció:
2017.08. Salgotarjan TRE mod 6082 hrsz. Elozetes_tajekoztatas_M_2 (pdf)
A javaslatokat, véleményeket a human@salgotarjan.hu elektronikus címre küldött levében a megadott határidőn belül tehetik meg.
A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.08.31.

Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát széles körű társadalmi egyeztetésre bocsátja. A javaslatokat, véleményeket
a varosfejlesztes@salgotarjan.hu elektronikus címre küldött levében vagy a 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Polgármesteri Hivatal címére küldött levélben a megadott határidőn belül tehetik meg.
Kapcsolódó dokumentáció megtekintése / letöltése (pdf).
A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.08.30.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének véleményezési rendelet tervezete a településkép védelmérőlSalgótarján Településképi Arculati Kézikönyv
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.06.11.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.05.22.)

Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a Beszterce tér és környékét érintően.
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.04.07.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.03.06.)

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia társadalmasítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.02.23.)

Javaslat Salgótarján teljes közigazgatási területét érintő új településrendezési eszköz – Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat – elfogadására
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2017.02.14.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 33/2015.(III.26.) Öh. számú határozata alapján eljárást indítottunk a településrendezési eszközök felülvizsgálatára Salgótarján teljes közigazgatási területét érintően.
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.11.26.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.11.23.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete az egyes szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló 45/2008. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.09.13.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város közterületein történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.09.13.)

Önkormányzati rendelet a kutyafuttatók kijelöléséről
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.02.25.)

A köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.02.25.)

A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.02.25.)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2016.02.25.)

Háziorvosi körzetek meghatározása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés befejezési dátuma: 2015.11.23.)