Társadalmi egyeztetés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi témákat, rendelet-tervezeteket bocsájtja széleskörű társadalmi egyeztetésre.

Kérjük, hogy az egyes témákhoz a megadott időpontokat figyelembe véve, kizárólag a feltüntetett elérhetőségeken küldjék el véleményüket, javaslataikat!

Javaslat Salgótarján teljes közigazgatási területét érintő új településrendezési eszköz – Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat – elfogadására
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés kezdési és befejezési dátuma: 2017.02.06.-2017.02.14.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 33/2015.(III.26.) Öh. számú határozata alapján eljárást indítottunk a településrendezési eszközök felülvizsgálatára Salgótarján teljes közigazgatási területét érintően.
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés kezdési és befejezési dátuma: 2016.10.25.-2016.11.26.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés kezdési és befejezési dátuma: 2016.11.08.-2016.11.23.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete az egyes szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló 45/2008. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés kezdési és befejezési dátuma: 2016.08.29.-2016.09.13.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város közterületein történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés kezdési és befejezési dátuma: 2016.08.29.-2016.09.13.)

Önkormányzati rendelet a kutyafuttatók kijelöléséről
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés kezdési és befejezési dátuma: 2016.02.10.-2016.02.25.)

A köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés kezdési és befejezési dátuma: 2016.02.10.-2016.02.25.)

A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés kezdési és befejezési dátuma: 2016.02.10.-2016.02.25.)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés kezdési és befejezési dátuma: 2016.02.10.-2016.02.25.)

Háziorvosi körzetek meghatározása
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi, valamint a fogorvosi körzetek határainak újragondolását és módosítását a lakosságszám csökkenése, az alapellátásban résztvevő orvosok száma, illetve az utcanevek változása indokolja. A felnőtt háziorvosi körzetek és a házi gyermekorvosi körzetek esetében az utcanevek pontosítása mellett az új elnevezésű utcák beosztására került sor. A fogorvosi körzetek módosításánál szempont volt a lakosság arányos megosztása a körzetek között, a több körzethez tartozó, „tört” utcák megszüntetése, és indokolt volt a csak településszintű lakcímmel rendelkező lakosok besorolása is. A javaslat értelmében a Beszterce-lakótelepen található Ybl Miklós utca lakóinak ellátása, valamint a Beszterce-lakótelepi Tagóvoda és Tagiskola iskolafogászati feladatainak ellátása salgótarjáni rendelőben történik majd.
(Lezárva. A társadalmi egyeztetés kezdési és befejezési dátuma: 2015.11.10.-2015.11.23.)