Minden szavazóköri névjegyzékben szereplő polgár voksolhat

Minden szavazóköri névjegyzékben szereplő polgár voksolhat 2016. február 28-án

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. márciusi és áprilisi ülésén döntött egyes, korábban címmel nem rendelkező ingatlanok címének és közterület-jellegének megállapításáról. Az összes olyan, eddig névtelen ingatlan (út, utca, köz) nevet kapott, amelyen épület található, illetve ami eddig beépítetlen, de beépítésre szánt terület feltáró útjaként funkcionált. Emellett utcanevet kaptak az eddig csak helyrajzi számmal ellátott, tanyákhoz, zártkerti ingatlanokhoz, külterületi beépített területhez vezető utak. Az érintett ingatlanok felsorolása itt megtalálható.

2. A központi címregiszterrel és lakcímnyilvántartással történt összevetés és a jogszabályi megfelelés alapján ugyancsak a közgyűlés 2015. márciusában és áprilisában hozott döntései értelmében tisztázásra került egyes névvel rendelkező közterületek közterületi jellege:
a) Eresztvény bányatelep helyett Eresztvénybánya telep
b) Főtér helyett Fő tér
c) Magyar bányatelep helyett Magyarbánya telep
d) Szánas alja helyett Szánasalja út
e) Szérűskert helyett Szérűskert utca
f) Vadaskert helyett Vadas kert
g) Zagyvai rakodó helyett Zagyvai Rakodó utca
lett a pontos elnevezés.

3. Salgótarján közigazgatási területén a központi címregiszter szerint korábban 10 olyan közterület név szerepelt, amelynek használata az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) állásfoglalása alapján nem javasolt, mivel az elnevezést az MTA önkényuralmi érintettségűnek találta. A Közgyűlés a 2015. júniusi ülésén az alábbi közterületneveket módosította:
a) Alpári Gyula út helyett Szögverő utca
b) Asztalos János út helyett Asztalos út
c) Partizánok útja helyett Kőbánya utca
d) Rózsa Ferenc út helyett Rózsa út
e) Zalka Máté út helyett Zalka út

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 176. §-a értelmében a szavazást megelőzően a választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját, továbbá a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.

Az említett közterületek elnevezésének a központi címregiszterben való átvezetéséről a Polgármesteri Hivatal folyamatosan gondoskodik. Egyes esetekben a központi címregiszterben a módosítás technikai okokból jelenleg még nem lehetséges.

Az önkormányzati kezdeményezés miatti címváltozásból adódóan a magánszemélyek érintett okmányainak (pl. lakcímkártya) módosítása ingyenes, ahogyan erről a lakosságot a Polgármesteri Hivatal a döntések meghozatalát követően tájékoztatta is. A módosítást a magánszemélyeknek maguknak kell kezdeményezniük az okmányirodán, erre sok esetben már sor is került.

Mindezek alapján a szavazás napján még előfordulhat, hogy a névjegyzéken szereplő (új) lakcím-adatok a választópolgár lakcímkártyáján szereplő (régi) adatokkal nem egyeznek.

FONTOS!
Abban az esetben, ha a közterület neve megváltozott, és a névjegyzékben már az új megnevezés szerepel, de a választópolgár lakcímkártyáján még a közterület régi elnevezése található, a szavazatszámláló bizottság
a) a lakcímkártya hátoldalán található személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány alapján a választópolgár személyi azonosítóját összeveti a névjegyzéken feltüntetett személyi azonosítóval, és azok egyezősége esetén biztosítja a szavazást
vagy
b) a HVI-től kapott, a közterületi elnevezések megváltozásáról tájékoztató jegyzék alapján megállapítja, hogy a lakcímkártyán szereplő cím a közterület megnevezésének megváltozása miatt nem egyezik a névjegyzékben található lakcímmel, és erre tekintettel biztosítja a szavazást.

Helyi Választási Iroda

Az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozataira emlékeztek

20160113_leventek

A 72 évvel ezelőtti lavinaomlásban elhunyt salgótarjáni síjárőrcsapat 15 tagjára emlékeztek 2016. január 13-án a salgótarjáni központi temetőben.

A Salgótarjáni Acélgyári Levente Egylet síelőit 1944. január 13-án Erdélyben, a Radnai-havasok 2305 méter magas Nagy-Pietrosz csúcsának meghódítása közben érte a lavinaszerencsétlenség. A katonai gyászpompával felravatalozott halottak búcsúztatásán hatalmas tömeg vett részt az acélgyári stadionban. A temetésekre, a holttestek megtalálásának és hazahozatalának sorrendjében háromszor került sor: január 22-én öt, 30-án kilenc, július 30-án egy áldozattól vettek végső búcsút a salgótarjániak.
A második világháború után hivatalosan tilos volt emlékezni a levente áldozatokra, az első hivatalos emlékünnepséget csak 50 év elteltével tarthatták meg. 2003-ban a város polgárai nevében egy 19 tagú csapat emlékoszlopot állított a lavinaomlás helyszínén, egy évvel később emléktáblát avattak az áldozatok sírja mellett.

A városi önkormányzat által szervezett koszorúzási ünnepségen Fekete Zsolt alpolgármester mondott emlékező beszédet, melyben kiemelte: Salgótarján múltjának kitörölhetetlen fejezete a Radnai-havasokban történt drámai esemény, amelyet minden idők legnagyobb magyar sporttragédiájaként tartanak számon. Fekete Zsolt hangsúlyozta: a városi önkormányzat erkölcsi kötelességének tartja a Salgótarjáni Acélgyári Levente Egylet sportolóinak teljesítményét és bátorságát példaként felmutatni a jövő salgótarjáni generációinak. A síjárőrcsapat tragédiájáról való megemlékezés a gyökerekhez vezeti vissza az utódokat és része kell, hogy legyen a szűkebb és tágabb szülőföldünkhöz való őszinte, mély kötődésnek is – mondta az alpolgármester.

Esélyteremtő programterv

Az ÁROP-1.A.3- 2014-2014-0091 sz. pályázati konstrukció keretében megvalósult, „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” elnevezésű projekt keretében elkészült Esélyteremtési Programterv letölthető a pályázat oldaláról.

Tartós ónos eső várható

Tartós (több órás) ónos eső és a várt csapadékmennyiség 1 mm-t meghaladó mennyisége miatt szombaton 17:40-kor az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú riasztás adott ki a salgótarjáni járás területére. A figyelmeztető előrejelzés szerint vasárnap reggelig az eső mellett északon még helyenként fagypont körüli hőmérséklet mellett ónos eső, az északi határvidéken kevés hó is várható.

(A fenti információ általános lakossági tájékoztatás céljából került közlésre. A hivatalos OMSZ riasztási oldal itt található.)