Új jegyző a polgármesteri hivatal élén

20150106_jegyzo

2015. január 1-jétől új jegyzője van Salgótarjánnak.

Az önkormányzat tavaly decemberben írt ki pályázatot Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzői feladatainak ellátására. A személyes meghallgatások és a szakmai bírálat után Tóthné dr. Kerekes Andrea lett a város új jegyzője.

A szakembert január 6-án Dóra Ottó polgármester mutatta be a sajtó képviselőinek. A városházán tartott tájékoztatón elhangzott: Tóthné dr. Kerekes Andrea korábban tizennyolc éven át Karancslapujtő jegyzőjeként dolgozott, majd legutóbbi közel négy éven keresztül a Salgótarjáni Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájának vezetője volt. Az új jegyző bemutatkozásakor elmondta: hatékonyan működő, ügyfélcentrikus hivatal működtetését tekinti egyik legfontosabb feladatának. Ennek megvalósítása szervezeti átalakítással párosul, melyet márciusig kívánnak megvalósítani.

Támogatás a Tarján Glass Kft.-nek

20150104_tarjanglass

A városi önkormányzat és a Tarján Glass Kft. közötti stratégiai megállapodás keretében Salgótarján közgyűlése 2014. decemberi ülésén tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást szavazott meg az üvegipari vállalkozásnak. Az öblösüveggyártással foglalkozó társaság a támogatás segítségével részt vehet a szakma legnagyobb seregszemléjén, a 2015. február 13-17-ig tartó frankfurti Ambiente Frankfurt Nemzetközi Üvegipari Szakkiállításon, ahol bemutatja új termékeit, és lehetősége nyílik a vevőkkel való közvetlen tárgyalásokra is. A kiállításon történő jelenlét költsége mellett a társaság a támogatásból készítheti el 35 új termékből álló kollekcióját, míg a fennmaradó pénzt a folyamatos termékfejlesztésre fordítják.

(Kép forrása: Tarján Glass Kft.)

Haza-Váró program

Egy korábbi önkormányzati döntés módosításával a – Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése által indítandó – HAZA-VÁRÓ elnevezésű program kidolgozását a 2014. december 31-i határidőről 2015. március 31-re változtatta meg a város közgyűlése.

A módosítást az az önkormányzati törvényben megfogalmazott kritérium tette szükségessé, miszerint egy újonnan alakult közgyűlés hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. Ebben helyi szinten határozza meg mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A törvény értelmében a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Mivel Salgótarján új összetételű közgyűlése 2014. október 29-én alakult meg, szükségessé vált, hogy a HAZA-VÁRÓ program feltételrendszerének kidolgozása összhangban legyen az új önkormányzat gazdasági programjával, és illeszkedjen az abban foglalt fejlesztési tervbe. E ténynek megfelelően határozta meg a program kidolgozásának új időpontját a közgyűlés.

Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

A városi közgyűlés módosította az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj-pályázatról szóló korábbi rendeletet. A pályázatot eddig két tanévben hirdette meg az önkormányzat. A két pályázati eljárás eredményes volt, ennek keretében összesen 16 fő ösztöndíjas támogatására nyílott lehetőség. A rendelet elfogadása óta eltelt időszak, valamint a pályázati eljárásban résztvevőkkel történt egyeztetések, vélemények és a két év tapasztalatai alapján az ösztöndíj-pályázat kiírásának határidejét az önkormányzat a tárgyév január 31. napja helyett március 31. napjára módosította.

A módosítás alapvető célja, hogy a pályázati kiírás rendelkezései a lehető legjobban alkalmazkodjanak a felsőoktatási képzési rendszer sajátosságaihoz, ezzel is segítve az ösztöndíj-programba bekapcsolódó és támogatott hallgatókat, amely szükségszerű és egyértelműen pozitív hatást eredményezhet a jövőben.

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak és felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról. A határozat értelmében az alapítvány kuratóriumának elnöke Hrabecz Gyula, elnökhelyettese dr. Balogh Ágnes, tagjai: Sándor Béla, Butkai Ottó és Homoga László lettek. A felügyelő bizottság elnöke Farkas János, tagjai: Tóth Zoltán és Gyuris József. A megbízás minden érintett esetében a 2015. január 1.-2019. december 31. közötti időszakra vonatkozik.