Közös sajtótájékoztató

Dóra Ottó polgármester és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő tartott ma délelőtt közös sajtótájékoztatót a városházán. A legfontosabb téma Salgótarján működésének és fejlesztésének finanszírozása volt, de szóba kerültek mindazon az ügyek is, amelyekben szükségszerű a helyi önkormányzat és Magyarország Kormánya közötti együttműködés.
Ezt követően Fekete Zsolt alpolgármester tájékoztatta a sajtó képviselőit (a felvételen 19:40-től) azokról a lépésekről, amelyeket az önkormányzat az utóbbi hetekben tett a várost érintő szociális problémák megoldására, valamint beszélt a közmunkát, az ellátórendszereket érintő kérdésekről is.

Környezetünk a jövőnk!

Kicsinosítani, rendben tartani egy várost igazán nemes feladat. A tét nagy: környezetünk megóvása és szépítése. Ennek szellemében szervezi meg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata azt a programsorozatot, mely 2015. június 24-én, az első közösségi környezetszépítő akcióval kezdődik, és a következő tanév szeptemberétől több alkalommal megismétlődik. A tervek szerint a 12-25 év közötti fiatalok egyebek mellett játszóterek karbantartási munkálataiban, tisztításában, játszótéri játékok és korlátok vegyszermentes festékkel történő „kezelésében”, kerítések drótfonatainak elkészítési munkáiban, zöldterületek és sportpályák gyomtalanításában vesznek részt, de a tevékenységi körök még bővülhetnek. A „Környezetünk a jövőnk!” sorozat résztvevőinek a McDonald’s Magyarország salgótarjáni étterme minden alkalommal kedvezményes fogyasztásra jogosító kuponokkal kedveskedik.

Középiskolásoknak különösen ajánlott az akcióhoz történő csatlakozás, hiszen 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele
50 óra közösségi szolgálat teljesítése, így a 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket már érinti a jogszabályváltozás!
A salgótarjáni környezetszépítő akció – a részletek hamarosan történő kimunkálása után – a közösségi szolgálat része lesz!
Az első, 2015. június 24-i akcióhoz a kapcsolat@salgotarjan.hu e-mail címen várjuk az előzetes jelentkezéseket, a részletekről pedig hamarosan tájékoztatjuk a város fiataljait! Gyere, várunk! A tét nagy, hiszen környezetünk a jövőnk!

Gyermekorvosi rendelés áthelyezése

Dóra Ottó polgármester lakossági tájékoztatója a 10. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének áthelyezéséről:

Tájékoztatás! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozata értelmében a 10. számú gyermekorvosi körzet (3100 Salgótarján, Ady Endre út 1.; rendel: Dr. Tajtiné dr. Nagy Rozália) rendelési helyét 2015. június 1-jétől a 3. számú gyermekorvosi körzetnek helyt adó, 3100 Salgótarján, Május 1. út 67. szám alatt található rendelőbe helyezi át, ahol Dr. Tajtiné dr. Nagy Rozália nyugdíjba vonulása után Dr. Al-Shamiri Ali Kaid helyettesítő orvosként látja el a házi gyermekorvosi körzet feladatait. A 10. számú gyermekorvosi körzet területi beosztása nem változott.
Dóra Ottó sk.
polgármester

Nyári étkeztetés rászoruló gyerekeknek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális nyári gyermekétkeztetés 2015. évi támogatására kérelmet nyújtott be a kérelem időpontjában nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek 55%-ára. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkára 2015. április 24-én kelt levelében arról tájékoztatta a városi önkormányzatot, hogy idén is lehetőség nyílik a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítására. A nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatást azok a pályázó települési önkormányzatok igényelhetnek, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermekek számára. 2015-ben a nyári gyermekétkeztetésre június 16. és augusztus 28. között kerül sor.

A hátrányos helyzetűnek minősülő települési önkormányzat a rászoruló gyermekek legfeljebb 55%-a után saját forrás nélkül kap támogatást. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 440 Ft/fő. Nem követelmény, csupán előny, hogy az alapanyagra fordított támogatás legalább 30%-át a megyén, szomszédos megyén vagy a település 40 km-es körzetén belüli őstermelő, kistermelő által megtermelt, előállított alapanyagra fordítsa az önkormányzat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, így a területén lakóhellyel rendelkező rászoruló gyermekek legfeljebb 55%-a után saját forrás nélkül igényelhetett támogatást.

A nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek kiválasztása idén is a Gyermekjóléti Központ munkatársainak segítségével valósul meg. A meleg étkeztetést – egyeztetve a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – a SÁIK Petőfi Sándor Tagiskolában, a SÁIK Arany János Tagiskolában, valamint a kollégiumban 53 munkanapon keresztül biztosítja az önkormányzat a SODEXO Magyarország Kft. szolgáltatását igénybe véve. A társaság képviselője arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az általuk készített meleg ételt a támogatás legalább 30%-ának megfelelő értékben a – rendeletben meghatározott – termelő által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja. Az április 30-i állapot szerint a salgótarjáni lakhellyel nyilvántartott rászoruló gyermekek száma 1975 fő, ez alapján a kedvezményben részesíthető gyermekek száma 1086 fő volt.

Ülésezett a felsőoktatási kabinet

20150521_felsooktatasi_kabinet

Délelőtt a városházán ülésezett a felsőoktatási kabinet. Egyöntetű szavazással megválasztották Dóra Ottó polgármestert a testület elnökének, valamint elfogadásra került a felsőoktatási kabinet munkarendje is. A mai tanácskozás a felsőoktatás újraindítását előkészítő munkafolyamat része volt.