Új álláshirdetési lehetőség a helyi cégek számára

20150317_megbeszeles

Dóra Ottó polgármester salgótarjáni vállalkozók újabb csoportját fogadta a városházán ma délelőtt. A cégek és az önkormányzat kapcsolatait érintő kérdések megbeszélése mellett a polgármester egy új kezdeményezést is bejelentett. A salgótarjánban működő, 50 főnél több embert foglalkoztató cégek az aktuális állásajánlataikat mostantól a város honlapján díjmentesen közzétehetik.
A hirdetések várhatóan a honlap Város->Munkalehetőségek menüpontja alatt fognak megjelenni. Ugyanezen az oldalon jelenleg két, kifejezetten állásajánlatokra specializálódott keresőprogram hivatkozása már megtalálható, illetve innen elérhető a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (afsz.hu) adatbázisa is, amelyben a munkaügyi központok állásajánlatait lehet lekérdezni.
Az új, díjmentes hirdetési felülettel az önkormányzat célja segítséget nyújtani a helyi vállalkozók és az álláskeresők számára.

Micsoda nap lehetett!

20150315_marcius15_1

Micsoda nap lehetett! – Dóra Ottó polgármester ünnepi beszédében e szavakkal emlékezett a 167 évvel ezelőtti eseményekre, amikor a magyar emberek társadalmi helyzettől függetlenül egyként emelték fel hangjukat, hogy önállóságot és az életüket maghatározó fontos dolgokban nagyobb mozgásteret követeljenek. Magyarország újkori történetének meghatározó eseménye, a nemzeti identitás alapköve volt az a bizonyos nap.

20150315_marcius15_2

Ma délután a salgótarjáni városháza előtti téren többszáz fős tömeg gyűlt össze, hogy közösen emlékezzenek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről. Az ünnepi beszéd elhangzása után a “Vérét a szív Szabadságért ontja” című zenés műsort tekinthették meg az érdeklődők. A Zenthe Ferenc Színház tagjai, a Nógrád Táncegyüttes, a SÁIK Kodály Zoltán Tagiskola növendékei mellett Csábi István előadóművész lépett a színpadra.

20150315_marcius15_3

A város vezetői és a Salgótarjánban működő intézémények, szervezetek a megemlékezés virágait a Múzeum téren álló Széchenyi-szobornál helyezték el.

Sajtóreggeli a városházán

20150313_sajtonap1

20150313_sajtonap2

A város vezetése a Salgótarjánban tevékenykedő médiumok munkatársait ma délelőtt sajtóreggelire hívta a városházára. A magyar sajtó napja 1990-ben alapított és minden év március 15-én megtartott ünnepnapja alkalmából Dóra Ottó köszöntötte a megjelenteket és megköszönte a munkájukat. Az újságírók és a város vezetése egy kötetlen, nyugodt hangulatú beszélgetést folytattak a salgótarjáni média helyzetéről, kihívásairól és a mindennapi feladatokról.

Változások a támogatási rendszerben

A támogatási rendszer változásairól tartott sajtótájékoztatót ma délelőtt Fekete Zsolt alpolgármester.

A kormányzat a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások rendszerét március 1-jétől jelentős mértékben átalakította. Mostantól az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek részére nyújtandó aktív korúak ellátása a járási hivatalok hatáskörébe került. Így a járási hivatalok állapítják meg a jövedelemkompenzáló és a családok bevételeihez kapcsolódó támogatásokat, például az időskorúak járadékát, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást és az ápolási díjat. A járási hivatal hatáskörébe tartozik továbbra is az alanyi és normatív alapon megállapítható közgyógyellátás.

További változás, hogy az önkormányzatok nem állapíthatnak meg normatív lakásfenntartási támogatást, adósságkezelési szolgáltatást (ezen belül: adósságcsökkentési támogatást és adósságkezelési és méltányossági közgyógyellátást. A normatív lakásfenntartási támogatást és az adósságkezelési szolgáltatást „kifutó rendszerben”, a jogosultság végéig, vagy a megszüntetésig kell folyósítani, de március 1-jétől új támogatás ezeken a jogcímeken már nem állapítható meg. Méltányossági közgyógyellátás pedig február 28-ig állapítható meg, illetve, ha az eljárás nem fejeződik be február 28-ig, ezt követően még a február 28-án hatályos jogszabályi előírások szerint kell eljárni, vagyis egy évre kell megállapítani a jogosultságot vagy elutasítani a kérelmet.

Az önkormányzatok által nyújtandó rendszeres támogatás neve egységesen települési támogatás lesz. A támogatást az önkormányzatnak saját bevételeiből kell megoldani.

Fekete Zsolt elmondta, hogy Salgótarjánt és a többi hátrányos helyzetű települést nehéz helyzetbe hozzák a változások. A városban új, a bevételeket érdemben növelő adó bevezetésére nincs mód, ezért nagyon komoly nehézségekbe ütközik az előző évekhez hasonló színvonalú ellátást biztosítani. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a közmunkaprogram lehetőségei is szűkülnek. Bár bizonyosan lesznek vesztesei az új rendszernek, amit a kormány nem kellő áttekintéssel alkotott meg, de az önkormányzat a saját lehetőségeihez mérten ezután is támogatja a nehéz sorsú, veszélyeztetett salgótarjániakat. Fekete Zsolt emlékeztetett rá, hogy a 2014-es szakmailag jogos 600 millió Ft-os “önhiki” támogatás helyett csak 60 millió Ft-ot kap a település.

Az alpolgármester miután ismertette a várható változásokat és azok lehetséges következményeit, megerősítette a városvezetés azon elvárását Becsó Zsolt parlamenti képviselővel szemben, hogy a parlamentben működjön közre a város és különösképpen a közfoglalkoztatásra szorultak érdekében, hogy a kormányzati ellátások és támogatások színvonala visszaálljon ez előző éveknek megfelelő szintre.