100 milliárd forintos fejlesztés Salgótarjánban

Az utóbbi évtizedek legkomolyabb fejlesztései várnak Salgótarjánra a közeljövőben, miután a városnak mintegy 100 milliárd forintnyi forrást sikerült kiharcolnia a Modern Városok Program keretein belül. A város vezetése által kidolgozott és a Kormánnyal részletesen egyeztetett projektek megvalósításáról szóló együttműködési megállapodást ma délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök és Fekete Zsolt polgármester írta alá a Városházán.

A közös sajtótájékoztatón Fekete Zsolt elmondta, hogy az elmúlt 27 évben a városunk nem a töretlen fejlődéséről volt híres és a megyei jogú városok között jelenleg is a leghátrányosabb helyzetben van, de egy éve azzal a meggyőződéssel vállalta a város vezetését, hogy a negatív spirálból a város kihozható és a kiadások racionalizálása után a város fejlődési pályára állhat.

A miniszterelnök és városvezető is megemlítette, hogy az eltérő politikai álláspontok ellenére a város saját fejlesztési koncepciója és a kormányzat modernizációs elképzelései majdnem minden lényeges pontban találkoztak az egyeztetések során.

A ma aláírt megállapodás legfontosabb pontjai:

– A tervek szerint négysávúsítják a 21-es utat a szlovák határig és Szlovákiát is igyekeznek meggyőzni a nemzetközileg fontos útvonal fejlesztéséről, a beruházás nagyságrendje kb. 40-50 milliárd forint.

– A városban lévő barnamezős “foltokat”, a korábbi ipari területeket eltüntetik és új vállalkozások ide csábítására alkalmas ipari területeket alakítanak ki, kiegészítve új zöldmezős iparterületekkel.

– Az öblösüveg-gyártásra 4,5 milliárd forintot fordítanak.

– Oktatási intézmények (kiemelten a kereskedelemhez és vendéglátáshoz kötődő intézmények) 3 milliárd forintot kapnak és 2 milliárd jut a helyi adottságokat figyelembe vevő duális képzésre.

– A városi kórházban egy új onkológiai központot alakítanak ki 1,7 milliárd forintból.

– 8 milliárd forintból egy sportcentrum épülhet, amelyben egy 50 méteres úszómedence is helyet kap. A sportcentrum fenntartási költségeit a kormány átvállalja öt évig. További 1,5 milliárd forint jut egy atlétikai pálya kialakítására az Öblös pályán, illetve egy jégcsarnok tervei is körvonalazódnak, amelynek pontos helyét a város vezetése a későbbiekben választja ki.

– amennyiben a turisztikai ügynökség jóváhagyja, 22 milliárd forintos keretből turisztikai fejlesztések valósulhatnak meg.

– Munkacsoportot állítanak fel a város energiaszolgáltatási rendszerének korszerűsítésre és a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú használatára.

– Szintén munkacsoport jön létre az egyházi intézmények, iskolák és templomok igényeinek felmérésére.

– A városközpont átalakítására egy komplett rehabilitációs terv készül, az átépítés költségeit is támogatásból rendezheti a város.

– Salgótarján vezetése a tömegközlekedés modernizálását kiemelt célnak tekinti, ezért a mostani megállapodáson belül is új buszokat kért, valamint a korábban megfogalmazott szándéknak megfelelően kezdeményezte egy új autóbusz-pályaudvar megépítését is, erre 1,7 milliárd forintért nyílik lehetőség.

Fekete Zsolt a részletekről szólva úgy fogalmazott, hogy “egy komplex projektben együtt szeretnénk növelni az oktatás színvonalát, növelni a szálláshelyek számát, és mivel itt helyben nekünk a legalapvetőbb az itt élők sorsa, lehetőségei és érdekei, ezért a helyi tömegközlekedés színvonalának és a járatok sűrűségének emelkedését attól a programtól is várjuk, amiben a Kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola átköltözik az üresen álló korábbi Rákóczi iskolába – természetesen felújítást követően –, a régi népjólétiből tanszállodát alakítunk ki a szakközépiskola tanulói számára, és záró elemként a kereskedelmi helyére jönne be a mostani déli decentrum, azaz a helyi tömegközlekedés központja. Utóbbival rengeteg futott kilométert spórolnánk meg, amivel a járatok számát, sűrűségét lehetne növelni, hogy a tömegközlekedés valóban a helyi lakosokat szolgálja.”

A tervezésre és az előkészítésre a kormány további 1 milliárd forintot utal Salgótarjánnak a közeljövőben.

Aláírták a foglalkoztatási megállapodást

Március 17-én a Salgótarján Foglalkoztatási Paktum konzorciumának tagjai együttműködési szerződést írtak alá, amelynek célja Salgótarján és térsége társadalmi, gazdasági fejlődésének előmozdítása, a helyi humánerőforrás fejlesztése, a foglalkoztatási színvonal emelése és a munkaerő-piaci kereslet-kínálat sokszereplős, aktív összehangolása.

A foglalkoztatási paktum aláírói ezzel formálisan is megerősítették szándékukat, hogy a jövőben a helyi adottságok, lehetőségek figyelembe vételével, a valós piaci viszonyoknak megfelelően és egymással minél szorosabb együttműködésben hozzák meg humánerőforrás menedzselési döntéseiket.

A 768 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósított partnerségi projekt legfontosabb célkitűzése végső soron természetesen az, hogy a helyi munkaerő fejlődjön, kihasználtsága növekedjen, a város és a térség álláskeresői olyan képzéseket és szolgáltatásokat vehessenek igénybe, amelyek képessé teszik őket betölteni azokat az állásokat, amelyekre a térségben működő cégek gyakran csak igen nehezen találnak megfelelő képességekkel, szaktudással rendelkező munkavállalókat.

Fekete Zsolt polgármester a pénteki eseményen mondott beszédében összefoglalta a város munkaerő-piaci helyzetét. Mint elmondta “Salgótarjánban sok az álláskereső, és sok az üres álláshely is. Egyszerre van jelen a munkanélküliség, és a munkaerőhiány. Ennek oka kettős. Az egyik, hogy az üres álláshelyekre nincsen szakképzett munkaerő, de azt is halljuk, hogy sok esetben a felajánlott bér a munkavállaló számára alacsony. Előbbit igyekszik orvosolni a foglalkoztatási paktum, amelynek éppen az az egyik célja, hogy a munkaadó és a munkavállaló egymásra találjanak. Hogy a munkaadók szakképzett, jó munkaerőt tudjanak alkalmazni, és ezzel együtt csökkenjen a munkanélküliek száma, az a salgótarjáni gazdaság érdeke, mindnyájunk érdeke.”

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a konzorcium tagjai a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., valamint az együttműködésben részt vesznek salgótarjáni vállalkozások, civil, non-profit szervezetek és oktatási intézmények is.

Átadták a megújult Vadvirág Tagóvodát

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. április hó 29. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Vadvirág Tagóvoda felújítására vonatkozóan, mely pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2016. július hó 25. napján 148,20 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesített.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyben biztosítható, közfeladatok körében ellátandó egyik feladata az óvodai ellátás, valamint annak infrastrukturális- és személyi feltételeinek biztosítása. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a TOP-6.2.1-15, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatának célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a már meglévő szolgáltatás fejlesztése, mely elősegíti a kisgyermekes szülők munkaerő-piacra történő visszatérését.

A TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a 3141 Salgótarján (Zagyvaróna), Őrhegy út 2. szám alatt található Salgótarjáni Összevont Óvoda Vadvirág Tagóvodájának épülete újult meg, mely 60 fő 3-6 éves gyermek elhelyezését biztosítja. A projektelőkészítés során elkészült felmérési- és kiviteli tervdokumentációra építve, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2016. augusztus hó 05. napján megköttetett a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a Gelka System Kft. 2016. augusztus hó 12. napjától 2017. február hó 13. napjáig végezte.

Az óvodai nevelés a megszokott helyen, Európai Uniós igényeket teljes mértékben kielégítő, modern, XXI. századi épületben 2017. február hó 15. napjától folytatódik.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül valósult meg.

(Cikk forrása: a projekt hivatalos sajtóközleménye.)

Adótorony Salgó várának lábánál?

Szeretnénk a lakossággal tudatni, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ELUTASÍTJA, hogy az adótornyot Salgótarján páratlan szépségű természeti környezetének elrondításával építsék meg!

Ide kattintva olvasható a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarján Járási Hivatalának közleménye.

Ehhez a közleményhez a következőket fűznénk hozzá:

A salgóbányai adótorony telepítésének ügye nem a salgótarjáni önkormányzat illetékessége, hanem a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivataláé. Az építést immár 21 napon keresztül a helyi lakosság véleményezheti.

Szeretnénk a lakossággal tudatni, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ELUTASÍTJA, hogy az adótornyot Salgótarján páratlan szépségű természeti környezetének elrondításával építsék meg!
Kérjük tisztelettel az építtető céget és a járási hivatalt, hogy keressenek olyan alternatív lehetőséget a szolgáltatás bővítéséhez, amely nem rombolja Salgótarján természeti értékeit!
Egyúttal kérjük a lakosságot, minél több véleményt juttassanak el a járási hivatalhoz, hogy megakadályozzuk az ilyen formában történő telepítés engedélyezését!

Szükséges és jó a szolgáltatás bővítés, DE NEM ILYEN ÁRON!

“A Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz észrevételt lehet tenni.”
Elérhetőségek: 0632 795-188, zoldhatosag@nograd.gov.hu

/ A közlemény előzménye: a Magyar Telekom Nyrt. Salgóbánya településrészen, Salgótarján közigazgatási területén egy 30 méter (kb. tíz emelet) magas mobiltelefon torony építését tervezi. A hivatalos engedélyeztetési folyamat március 2-án megkezdődött. A környék lakói és a városunk természeti szépségének megbontása miatt aggódó lokálpatrióták azonban határozottan ellenzik az adótorony megépítését. Az elektronikusan közzétett engedélyeztetési kérelem és mellékletei itt elérhetők: kattintson ide (nmkh.hu) /