Megemlékezés a széncsata 71. évfordulóján

A második világháborút követő esztendő igen nehéz gazdasági körülményei között Magyarországon a bányászokra hárult a feladat, hogy az ország energia-ellátásához, az ipari termeléshez és a lakosság tüzelőanyag igényének kiszolgálásához szükséges és gyakorlatilag az egyetlen energiahordozót, a szenet kitermeljék.

Az ország teljes szénszükséglete abban az időben mintegy 2000 vagon volt, de ennek csak háromnegyedét tudták a bányák kitermelni. Nagy léptékű termelési verseny kezdődött, amelyben a rendkívül nehéz körülmények között dolgozó nógrádi bányászok kiemelkedő teljesítményt értek el. A korábbi napi 352 vagon mennyiségű kitermelést 557-re tudták emelni, így környékünk bányái az országos napi szükséglet negyedénél is több szénnel járultak hozzá hazánk újjáépítéséhez.

A széncsata emlékét Salgótarjánban, a Zemlinszky Rezső utcában lévő Nógrád Megyei Kormányhivatal épületén elhelyezett emléktábla őrzi, itt szervezték és irányították a versenyt 1946-ban.

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Városi Szervezete által rendezett koszorúzási ünnepségen a széncsata 71. évfordulóján Fekete Zsolt polgármester mondott ünnepi beszédet. A polgármester tisztelettel és elismeréssel szólt arról a 12 ezer nógrádi, jelentős részben salgótarjáni bányászról, akik a mostoha munkafeltételek között kimagasló termelési eredményeket értek el, hozzájárulva a háború utáni magyar gazdaság stabilizálásához, az áramellátás biztosításához és a lakossági ellátás javításához.

Fekete Zsolt ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy hitet és energiát kell merítenünk a várossá válásunk alapjait lerakó bányászok elismerésre méltó teljesítményeiből, hiszen ma különösen nagy szükségünk van az összefogásra és a helytállásra Salgótarján múltjáért, jelenéért és jövőjéért.

Társadalmi egyeztetés

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia társadalmasítása

A TOP-7.1.1-16 felhívás kódú pályázathoz kapcsolódóan, a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport társadalmasítási kezdeményezést indít, melynek célja az “Innovatív, fenntartható közösségfejlesztés salgótarjáni színtereken” című Helyi Fejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: HFS) véglegesítése .

Véleményüket, észrevételeiket, illetve egyéb javaslataikat legkésőbb 2017. február 23-a (csütörtök), 12 óráig a hacs.salgotarjan@gmail.com címre eljuttatni szíveskedjenek!

A HFS innen letölthető.

Köszönettel,
Salgótarjáni Helyi Akciócsoport

Pályázati felhívás

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően kiírja
a “Salgótarján város ifjú tehetsége”,
a “Salgótarján város ifjú művésztehetsége”,
a “Salgótarján város kiváló ifjúsági művészeti csoportja” és
a “Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa
címek elnyerésére szóló pályázatát.

A részletes pályázati felhívás elérhető az Önkormányzat->Pályázatok oldalon.