Ideiglenes vasúti vágányzár

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2015. május 3-án 22:00 órától – 2015. május 8-án 24:00 óráig a Hatvan – Somoskőújfalu vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt valamennyi vonat helyett a teljes útvonalon vonatpótló autóbuszok közlekednek a mellékletben megjelölt menetrend szerint.

Vágányzári információ (PDF)

Vadvirágos ajándékot a Földnek

20150422_foldnapja

A Medves Kincsei Szociális Szövetkezet Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzatának együttműködésével „Vadvirágos ajándékot a Földnek” elnevezéssel szervezett programot 2015. április 22-én, a Föld Napján a Salgótarjáni Ipari Parkkal szemközti területen.
A Föld Napja mozgalom mára az egyik legismertebb környezet- és természetvédelmi megmozdulás világszerte.  Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?  – hangzik a Föld Napja egyik jelmondata. A környezetbarát, fenntartható társadalom közös vágyának igényével Magyarország 1990-ben az elsők között csatlakozott a nemzetközi mozgalomhoz. Hazánkban évről évre egyre többen érzik úgy, hogy legalább megpróbálják – és legalább a Föld napján, április 22-én tesznek is valamit a célok megvalósulása érdekében.
A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel – vallotta Szent-Györgyi Albert. Mert valóban: csak együtt és csak mi menthetjük meg a természetet, mert a növények és állatok önmaguk megvédésére nem képesek!
E nemes gondolatok szellemében szervezték meg a Föld Napja mozgalomhoz – mely hazánkban ezúttal ünnepelte 25. évfordulóját – csatlakozó rendezvényt a természet lágy ölén, Salgótarján külterületén, az ipari parknál.
Az eseményen a jelenlévők – köztük sok diák, élükön a helyi Beszterce-telepi iskola 3.b osztálya nebulóinak egy csoportjával – egy-egy vadvirág-magos földlabda szétszórásával járultak hozzá, hogy a város és környezete még zöldebb, még virágosabb legyen. A szövetkezet – a környezeti nevelés szellemében, hangsúlyozva annak fontosságát – földlabda-kereső játékkal kedveskedett a gyerekeknek, s csak természetesen – bodza- és orgonaszörppel kínálta a jelenlévőket.

Hajléktalanok esélye a közfoglalkoztatásra

Salgótarjánban 60 főre tehető azoknak a nyilvántartott hajléktalanoknak a száma, akik a hajléktalanok átmeneti szállásait, illetve – krízis időszakban – az éjjeli menedékhelyet vagy a nappali melegedőt igénybe veszik.

Az önkormányzat vezetése célként tűzte ki ezen hajléktalanok munka világába történő fokozatos visszavezetését, és ezáltal a megélhetés biztosítását számukra.
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2015. március 4-én benyújtotta a hajléktalanok foglalkoztatására irányuló pályázatát. A program célja a hajléktalanok munkavállalási készségeinek javítása, társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása.
A program megvalósítása 3 lépcsőben tervezett. Az első lépcső 15 fő foglalkoztatásával 2015. május 4-től 2016. február 29-ig tart, majd 2016. március 1-től további 10 fő és 2017. márciusától újabb 10 fő bevonására kerül sor.

A résztvevők foglalkoztatása 8 órában történik, amely során a munkavégzés mellett elméleti és gyakorlati képzésben is részt vesznek.
A program megvalósítására igényelt támogatás összesen: 22.999.788.-Ft. A személyi és járulékköltségeket, illetve a dologi költségeket 100%-ban támogatja a munkaügyi központ, a program megvalósítása önkormányzati pénzbeli hozzájárulást nem igényel.
Mivel a közfoglalkoztatási programok utófinanszírozottak, azok zökkenőmentes megvalósításához a közfoglalkoztatási bérek folyamatos biztosításához a társaság 20 millió Forint folyószámlahitelt vesz igénybe, amelyet – a finanszírozás ütemében, illetve a hitelszerződésben foglaltak alapján – visszafizet.

Tájékoztató közterületi jelleg módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzőjének tájékoztatója a város egyes közterületeinek közterületi jelleg módosításáról:

Tisztelt salgótarjáni lakosok és vállalkozások!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 35/2015.(III.26.) Öh. számú határozatával döntött az egyes közterületi nevek módosításáról és az eddig névtelen közterületek elnevezéséről.
Az önkormányzati határozat 2. pontja alapján az alábbi közterületek közterület jellegében történtek változások:
a) Eresztvény bányatelep helyett Eresztvénybánya telep
b) Főtér helyett Fő tér
c) Magyar bányatelep helyett Magyarbánya telep
d) Szánas alja helyett Szánasalja út
e) Szérűskert helyett Szérűskert utca
f) Vadaskert helyett Vadas kert
A fenti módosításokat a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet indokolta.

Az önkormányzati kezdeményezés miatti címváltozásból adódóan a magánszemélyek érintett okmányainak (pld. lakcímkártya, forgalmi engedély,vállalkozói igazolvány stb.) és a cégek címet tartalmazó okmányainak módosítása ingyenes.
Az okmányokban történő címmódosítást az adott okmány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságnál illetve cégbíróságnál kell kezdeményezni. A cégek esetében a változást 180 napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

A változásokat érintően felmerült kérdésekben a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának munkatársai ( 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel: 32/422-397 ) készséggel állnak rendelkezésre.

Salgótarján, 2015. április 20.

Tóthné dr. Kerekes Andrea sk.
jegyző

Salgótarján megyei jogú város honlapja