Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata azzal a céllal hozta létre a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítványt, hogy ily módon is támogassa a kimagasló tanulmányi eredményt elérő és hátrányos szociális helyzetű főiskolásokat, egyetemistákat. A Közalapítvány segítséget nyújt a város jövőjét megalapozó értelmiség képzéséhez és megtartásához.

Közalapítvány pályázata:
A 2022/2023. tanévre szóló pályázati kiírásra 17 fő nyújtotta be kérelmét, mind a 17 pályázat megfelelt a kiírásban előírt feltételeknek. A „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriuma a pályázókat havi 10.000.-Ft összegű támogatásban részesíti 10 hónapon keresztül. A nyertes pályázók azon szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók közül kerültek ki, akiknek az év végi tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladta a 4,0 átlagot.

Bursa Hungarica:
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 135/2022. (VIII.25.) határozatával 1.760.000.-Ft-tal csatlakozott a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A Közgyűlés a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriumát bízta meg a pályázati felhívások elkészítésével, a pályáztatás lebonyolításával és a támogatási döntés meghozatalával. A Kuratórium a támogatás odaítélésénél a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázó szociális rászorultságát vette figyelembe. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára 30 érvényes „A” típusú pályázat érkezett. A Kuratórium 15 fő részére havi 6.000 Ft, 15 fő részére havi 4.000 Ft önkormányzati támogatást ítélt meg.

Polgármesteri fogadónap

Fekete Zsolt polgármester következő fogadónapja:
2022. december 7. (szerda) 8:30

Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges!
Telefonszám: +36 32 312-250

Elérhetőségek és további fogadónapok az
Önkormányzat->Fogadónapok oldalon.