Felavatták Szepesi József emléktábláját

A Vásártéren, egykori otthonának falán avattak emléktáblát Szepesi József költő, író, szerkesztő születésének 70. évfordulóján április 6-án. Az eseményen egykori barátok, kollégák és családtagok mondtak emlékező beszédeket és olvastak fel részleteket a művész írásaiból.

Városunk nevében Dániel Zoltán alpolgármester méltatta Szepesi József életművét, az 1970/80-as években Salgótarján lokálpatrióta és kulturális életében betöltött szerepét, illetve a helyi cigány közösség identitástudatának ápolását máig is segítő művészetét.