Tájékoztató (segítség kérése közterületen élő hajléktalan emberhez)

Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központjának tájékoztatója.

Tisztelt Városlakók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci diszpécserszolgálata koordinálja a Nógrád megyei hatáskörű krízisautó szolgálat működését.

A diszpécser szolgálat napi 24 órában folyamatosan fogadja a közterületen élő hajléktalan emberekről a bejelentéseket. Kérjük Önöket, hogy amennyiben bejelentést kívánnak tenni, hívják az alábbi telefonszámot: 06 46 530-268.

Salgótarjánban az utcai szociális munkát végző szakemberek napi rendszerességgel járják a várost és juttatnak meleg takarót, ruházatot, élelmiszert és meleg védőitalt a rászorulóknak.

Utcai szociális szolgálat az alábbi telefonszámon érhető el: 06/ 20 400 31 53

Dr. Fényszarusy Zsuzsanna
igazgató

Nyomtatható változat letöltése (pdf)

Felhívás

Tisztelt Városlakók! Tisztelt vásártéri és Rokkant-telepi lakosok!

Elindult városunkban a TOP Plusz EU-s forrásokból megvalósuló városrehabilitációs projektek műszaki tervezése. Jelen kérdőívvel a Vásártér és Rokkant-telep zöldterületeinek felújításával kapcsolatos véleményük kifejtésére kérjük Önöket. Elsősorban a területet használó lakosok észrevételeit, javaslatait várjuk, de természetesen a város más területein élők véleményét is szívesen vesszük. A kérdőív kitöltésére 2022. december 16-ig lesz lehetőségük.
Közreműködésüket előre is köszönjük.

Sikeresen lezárult a salgótarjáni klímastratégiai projekt

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósított városi klímastratégiai projektet hasznosnak és eredményesnek értékelték a november 22-én, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata dísztermében megtartott zárókonferencia résztvevői. A város képviselőtestülete által határozatban elfogadott klímastratégiai dokumentum és intézkedési terv a következő 10 évre ad iránymutatást a város vezetői és lakossága számára.

A Széchenyi 2020 program keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósította meg a KEHOP-1.2.1-18-2019-00240 azonosítószámú, „Salgótarján Megyei Jogú Város helyi klímastratégiája” projektjét.

A 2021. februárjában indult folyamat keretében kidolgozásra került a Salgótarján város klímastratégiája, melynek legfőbb célkitűzése a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése és a hatásokhoz való alkalmazkodó-képesség javítása, olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása révén, amely az érintettek széles körének bevonásával határozza meg a legfontosabb rövid és hosszú távú intézkedések körét. Szakértők állították össze azt a szakmai tervezetet, amellyel kapcsolatban minden érdekelt elmondhatta álláspontját, javaslatait az ún. társadalmasítás során: a helyi lakosság és a döntéshozók online nyilváníthattak véleményt.
A klímastratégia megalkotásával párhuzamosan szemléletformáló programok, akciók segítették a lakosság széles körű tájékoztatását és a témában való jártasságának elmélyítését. A környezet- és klímatudatos életmóddal kapcsolatos ismereteket a lakosság széles rétegeihez sikerült eljuttatni az iskolai és óvodai eseményeken, valamint a városi rendezvényeken felállított Klíma-Ponton. Itt az érdeklődők a mindennapok során alkalmazható praktikus tanácsokkal is gazdagodtak, de rendkívül népszerűek voltak a kisgyermekeket foglalkoztató játékok, színezők és feladatlapok, ahogyan a felnőttek is érdeklődéssel és örömmel töltötték ki a klímatotót.

A város nevében Dr. Dániel Zoltán, alpolgármester üdvözölte a konferencia résztvevőit. Megköszönte a projekt közreműködőinek a körültekintő és alapos munkát, amelynek révén a klímastratégiai projekt eredményei és ajánlásai jól igazodnak a város egyéb, a környezeti fenntarthatóságot előtérbe helyező programjaihoz, valamint jól illeszkedik a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiába. Mint ismeretes e stratégia egyik kiemelt pontja a Zöldülő város dimenzió, amelynek legfőbb célkitűzése a városi energiafüggőség alternatív energiaforrásokkal való oldása.

A projekt lezárásaként megrendezett konferencián a klímastratégia megalkotásáért felelős Dipol csoport vezetője, Dr. Forgó Gábor foglalta össze a projekt eredményeit, ismertette az elkészült klímastratégiai dokumentumot, valamint szólt az ún. társadalmasítási folyamat során felmerült helyi javaslatokról. Végül workshop jellegű csoportmunkában a résztvevők a klímastratégiai dokumentum gyakorlati megvalósításának lehetőségeiről, a már meghozott és a még szükséges intézkedésekről osztották meg véleményüket, miközben egybehangzóan sikeresnek ítélték meg a most záruló városi klímastratégiai projektet.

További információ kérhető:
Molnár Péter, stratégiai referens
Telefon: +36 32 522-931
e-mail: molnar.peter@salgotarjan.hu

Nyomtatható változat letöltése (pdf)

Felhívás

Tisztelt Városlakók! Tisztelt kemerovói lakosok!

Elindult városunkban a TOP Plusz EU-s forrásokból megvalósuló városrehabilitációs projektek műszaki tervezése. Jelen kérdőívvel a Kemerovó-lakótelep zöldterületeinek felújításával kapcsolatos véleményük kifejtésére kérjük Önöket. Elsősorban a területet használó kemerovói lakosok észrevételeit, javaslatait várjuk, de természetesen a város más területein élők véleményét is szívesen vesszük. A kérdőív kitöltésére 2022. december 16-ig lesz lehetőségük.
Közreműködésüket előre is köszönjük.