Tájékoztató fűtési támogatás igényléséről

TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatás igényléséről

 
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm.határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az igénybejelentés a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások részére az alábbi feltételekkel nyújtható be:
a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő;
b) az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15-e (a határidő jogvesztő);
c) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült;
d) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozat nyomtatványát a Salgótarjáni Városháza (3100 Salgótarján Múzeum tér 1.) főbejáratánál, a földszinten vehetik kézhez, illetve letölthető a salgotarjan.hu honlapról. Az igénybejelentést személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn: 8.00-12.00 óráig, szerdán: 12.00-16.00 óráig, pénteken:8.00-12.00 óráig) a Városháza földszintjén az erre kijelölt ablaknál lehet megtenni. Az igénybejelentés postai úton is megküldhető Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (3100 Salgótarján Múzeum tér 1.) címre.

Salgótarján, 2018. augusztus 21.

Fekete Zsolt sk.
polgármester

A kinyomtatható igénybejelentő űrlap letöltéséhez kattintson ide (pdf).