Megemlékezés a széncsatáról

Az 1946. évi széncsata 72. évfordulójára emlékeztek február 8-án, a Kormányhivatal épületének falán elhelyezett emléktáblánál.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság közös ünnepségén a város nevében Dániel Zoltán alpolgármester szólt a megemlékezőkhöz.

Dániel Zoltán beszédében hangsúlyozta, hogy önkormányzatunk fontosnak tartja városunk bányászmúltjának megismertetését és hagyományainak ápolását. Ezt jelzi az is, hogy Salgótarján területén több mint 20, a bányászattal kapcsolatos köztéri alkotás, dombormű és emléktábla található. Az alpolgármester örömmel számolt be arról, hogy tavasszal felújítják azt a salgóbányai I. világháborús honvéd emlékművet is, amelyet a salgói kőszénbánya alkalmazottai állíttattak hősi bajtársaiknak 1936-ban. A centenáriumi évben önkormányzatunk ezzel is tisztelegni kíván Salgótarján hősei és az áldozatok emléke előtt.

A második világháborút követő esztendő igen nehéz gazdasági körülményei között Magyarországon a bányászokra hárult a feladat, hogy az ország energia-ellátásához, az ipari termeléshez és a lakosság tüzelőanyag igényének kiszolgálásához szükséges és gyakorlatilag az egyetlen energiahordozót, a szenet kitermeljék.

Az ország teljes szénszükséglete abban az időben mintegy 2000 vagon volt, de ennek csak háromnegyedét tudták a bányák kitermelni. Nagy léptékű termelési verseny kezdődött, amelyben a rendkívül nehéz körülmények között dolgozó nógrádi bányászok kiemelkedő teljesítményt értek el. A korábbi napi 352 vagon mennyiségű kitermelést 557-re tudták emelni, így környékünk bányái az országos napi szükséglet negyedénél is több szénnel járultak hozzá hazánk újjáépítéséhez.

A széncsata emlékét Salgótarjánban, a Zemlinszky Rezső utcában lévő Nógrád Megyei Kormányhivatal épületén elhelyezett emléktábla őrzi, itt szervezték és irányították a versenyt 1946-ban.