Sajtóközlemény

Esély a gyermekeinknek!

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása – mint a Salgótarjáni járás területén a család- és gyermekjóléti központ fenntartója – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban valósítja meg az EFOP-1.4.2-16-2016-00003. azonosítószámú, „Integrált Térségi Gyermekprogramok” megnevezésű, „Esély a gyermekeinknek” című pályázatot.
A projekt 2017. november 1 – 2022. április 30-ig tart. A projekt eredményeként csökken a gyermekszegénység, valamint megelőzhető a szegénység újratermelődése, generációk közötti átörökítése.
Az elnyert támogatási összeg 400 000 000 Ft. A projekt a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében, az Európai Szociális Alapból valósul meg.

Specifikus célkitűzések: a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése, körükben a Biztos Kezdet szemlélet elmélyítése, elterjesztése. A hátrányos helyzetű gyerekek iskola és iskolán kívüli képesség-és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében. A humán szolgáltatások kapacitásbővítése a hátrányos helyzetű területeken, a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködés javítása, cselekvő helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése.

A projekt célkitűzései összhangban állnak az EFOP-1.4.2-16-os pályázati kiírás, a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, és annak cselekvési terve alapvető céljaival, azáltal, hogy a tervezett intézmény- és szolgáltatásfejlesztések nem általában a közoktatás, a szociális ellátás, a képességfejlesztés, a közösségfejlesztés, vagy épp az egészségügy céljait szolgálják, hanem a szolgáltatásokat el nem érő, szegénységben élő, sokszor földrajzilag is kirekesztett, szegregált közösségek ellátását, szolgáltatásokhoz való hozzáférését és társadalmi, közösségi integrációját akarják megoldani. Mindezeken keresztül a projekt hozzájárul az EU 2020 stratégiában vállalt szegénység csökkentésére irányuló célkitűzés megvalósításához is.

A projekt közvetlen célcsoportját a Salgótarjáni járás 13 településének/településrészének 0-18 éves korú lakossága, különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek, valamint ezen gyermekek családtagjai alkotják. A projekt beavatkozásai a 0-3 éves korosztályra is kiterjednek, a szülők bevonásával valósulnak meg.