Március 15.

A forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján ünnepségekkel, kulturális rendezvényekkel és közösségi programokkal emlékezett Salgótarján 1848. tavaszának eseményeire.

Az önkormányzat felkérését elfogadva a város központi ünnepségének műsorát idén a Petőfi Sándor Tagiskola, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola tanulói adták elő, a diákokhoz csatlakozott a Nyitnikék Tagóvoda tánccsoportja is.

Fekete Zsolt polgármester ünnepi beszédének fő témája ez alkalommal a szabadság volt, mert hazánkban március 15-én a hősök emléke mellett a szabadságot, a szabadságba vetett hitünket is ünnepeljük.

A városvezető szólt arról, hogy a szabadság mindenki számára mást jelent és bár nem létezhet jogbiztonságot adó rend, szabályok és keretek nélkül a szabadság sem, mégis vigyáznunk, óvnunk kell, mert különböző hatalmak időről időre megpróbálják korlátozni.
A városvezető úgy fogalmazott: “egy országban akkor csorbul a szabadság eszméje, ha a vezetői ezt a keretet egyre szűkebbre és szűkebbre szabják, ha ebből az egyre szűkülő keretből az ország egyes csoportjai elkezdenek kiszorulni. Akkor csorbul a szabadság eszméje, ha meg akarják mondani, milyen tévét nézhetünk. Hogy kit szerethetünk. Hogy miben hihetünk. Amikor csorbul a szabadság eszméje, akkor helyébe lép a félelem.”
Ünnepi beszédét a polgármester e szavakkal zárta: “Mit jelent a szabadság? Salgótarján számára lehetőséget. Hitet. Lehetőséget a fejlődésre, és hitet a mindennapok elkötelezett munkája iránt, hogy jövőt építsünk városunkban. Talpra magyar! Talpra Salgótarján!”

A nemzeti ünnephez kötődő programok már március 14-én elkezdődtek Somoskeöy István honvédszázados sírjának megkoszorúzásával Somoskő régi temetőjében. Megemlékező beszédet Dániel Zoltán alpolgármester mondott és a ’48-as honvéd sírját felkutató és emlékét ápoló Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület tagjai működtek közre az ünnepségen.

Szerdán délelőtt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Természetbarátok Társasága -a hagyományoknak megfelelően- emléktúrát szervezett a Salgói vár alatti sziklafalon lévő Petőfi-emléktáblához, ahol Dániel Zoltán alpolgármester és Józsa Gábor, a Nógrád Megyei Természetbarátok Társaságának képviselője mondott köszöntőt. Az alpolgármester beszédében felidézte Petőfi Sándor látogatását Salgó váránál, amelynek emlékét a költő verse mellett a helyi legendák is megőrizték. Dániel Zoltán szólt 1848. március tizenötödike máig tartó hatásáról. A jeles napról úgy fogalmazott, hogy “ez a pesti forradalom és egyszersmind Petőfi napja. Mi, magyarok ezen a napon teremtettük meg először annak a lehetőségét, hogy olyan modern nemzetté válhassunk, amelyben sokféle érdek van ugyan jelen, mégis képes egy irányba haladni.”

A várhoz vezető túrát vállalókat színes ünnepi műsorral örvendeztették meg a SÁI Petőfi Sándor Tagiskola tanulói és Godó Sándorné az SKTC Baráti Társaságának tagja, majd a túra résztvevői közösen megkoszorúzták Petőfi Sándor emléktábláját.