Dal Salgótarjánról

Kilencvenöt éve város Salgótarján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az AKKORD Fúvós Kisegyüttes, a Bányász-Kohász Dalkör, a Kohász Művelődési Központ Egyesület, valamint a József Attila Művelődési és Konferencia Központ (mint kiíró önkormányzati intézmény) pályázatot hirdet „DAL SALGÓTARJÁNRÓL” címmel

1. A PÁLYÁZAT TÁRGYA
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója alkalmával a 2017. évet – „Salgótarján 95 éve város” elnevezéssel – emlékévvé nyilvánította. Az emlékév programsorozatának időtartama: 2017. január 27 – 2018. január 27. Szeretnénk ezt a különleges alkalmat egy Salgótarjánról szóló dal szövegpályázatával is emlékezetessé tenni.
Az AKKORD Fúvós Kisegyüttes, a Bányász-Kohász Dalkör, a Kohász Művelődési Központ Egyesület, valamint a József Attila Művelődési és Konferencia Központ (mint kiíró önkormányzati intézmény), továbbiakban KIÍRÓ pályázatot hirdet az erre a célra írt dallam szövegének megírására.
A szöveg pályázat benyújtása két kategóriában lehetséges:
a.) világi szöveg.
b.) egyházi szöveg.

2. A PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA
A pályázaton bármely természetes személy (vagy természetes személyekből alakult csoport) részt vehet, aki elfogadja és teljesíti a jelen pályázatban kiírt feltételeket. Csoport részvétele esetén a pályázat a csoportot képviselő természetes személy neve alatt fut.

3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
3.1. Nevezési díj nincs.
3.2. Egy pályázó legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be kategóriánként az alábbi feltételek szerint:
3.3. Általános feltételek:
3.3.1. Versszakok száma kategóriánként max. 3 db.
3.3.2. A zenei alapok innen tölthetők le:
https://drive.google.com/open?id=0BwY8b2ct2m2odnl1bkh5bTQzdjQ
(Amennyiben a kiírás nem jelenne meg úgy a fenti hivatkozást kell bemásolni a böngésző címsorába.)
3.3.3. Egyedi igény esetén a zenei alapokat közvetlenül is elküldjük a PÁLYÁZÓ részére. A kérést 2017.03.30-ig várjuk a diosijanos.s@atlosalgo.hu E-mail címen.
3.3.4. Az elektronikusan el nem érhető pályázók részére igény esetén kazettára is átmásoljuk a zenei alapokat. A kérést 2017.03.15-ig kell eljuttatni a KIÍRÓ részére. Cím: Bányász-Kohász Dalkör 3100.Salgótarján, Béke krt. 111. (tel/fax: 32 430 821). A PÁLYÁZÓ-tól egy db kazettát kérünk, melyre átmásolhatjuk a zenei alapokat. Kérjük a feladó pontos címének megadását, ahová a zenei alapokat tartalmazó kazettát 2017.04.15-ig visszaküldjük.
3.3.5. Beküldés szerkeszthető (word) és nem szerkeszthető (pdf) formátumban, vagy hagyományos levélben gépelt kivitelben.
3.4. Világi kategória
Tartalmát tekintve többek között az alábbi gondolatokat is célszerűnek tarjuk földolgozni: városunk elődjének és városunk történelme, természeti szépségei, jövője.
3.5. Egyházi kategória
Tartalmát tekintve többek között az alábbi gondolatokat is célszerűnek tarjuk földolgozni: városunk elődjének és városunk egyházi múltja, jelene, jövője.

4. A PÁLYÁZATHOZ AZ ALÁBBI ADATOKAT KÉRJÜK MEGADNI
4.1. A PÁLYÁZÓ személyi adatai:
Név, születési éve, elérhetőségei ( lakcím, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség: E mail cím). Ezen túlmenően néhány mondatos bemutatkozást is kérünk.
4.2. A PÁLYÁZÓ nyilatkozata
A pályázati anyag mellé kérjük csatolni a PÁLYÁZÓ nyilatkozatát arról, hogy vállalja a felelősséget munkája jogtisztaságáért, valamint elismeri, hogy a beküldött pályamű saját alkotás, ahhoz harmadik személynek nem fűződik bármilyen joga. Nyilatkozat hiányában a pályázati anyag nem kerül értékelésre.

5. A PÁLYÁZAT BEADÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA
5.1. Pályázati anyag beadás
A pályázati anyagot „DAL SALGÓTARJÁNRÓL” tárgy megjelöléssel a Bányász-Kohász Dalkör címére (3100.Salgótarján, Béke krt. 111. ; Tel/fax: 32 430 821; Elektronikus levélcím: diosijanos.s@atlosalgo.hu. ) várjuk. Beküldési határidő: 2017.05.30.
5.2. Elbírálás
A beadott pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. A pályázat elbírálása egy fordulóban történik.
5.3. Nyertesek
A nyerteseket 2017.07.01-ig írásban értesítjük. A nyertes pályamunkák alkotói jutalomban részesülnek.
A pályázók vállalják, hogy az általuk készített dalszöveg használati jogát további térítés nélkül átadják a Bányász-Kohász Dalkörnek, teljes körű felhasználásra.
5.4. Eredménytelen pályázat
A KIÍRÓ fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

6. PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÁS
A pályázattal kapcsolatosan a diosijanos.s@atlosalgo.hu. e mail címen lehet kérni. Infó vonal: 06 30 68 94 686.
Kelt: Salgótarjánban, 2017.01.27-én, SALGÓTARJÁN várossá nyilvánításának 95. évfordulóján.