Tájékoztatás kutak engedélyeztetéséről

TÁJÉKOZTATÁS
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodásról szóló törvény értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett a törvény hatálybalépését megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt (azaz kutat), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

A jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, valamint magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, továbbá nem gazdasági célú vízigény.

A házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez szintén szükséges a jegyző engedélye.

Röviden összefoglalva a feltételeket, amennyiben
• a kút helye nem érint vízbázisvédelmi védőterületet,
• a kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ fel,
• 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
• a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/ bejelentés történt,
• magánszemély a kérelmező,
• a kút háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítését szolgálja,
akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Kérelem letöltése (pdf)

A kérelem a mellékelt nyomtatványon benyújtható:
személyesen (Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda 321. iroda), ügyfélfogadási időben (hétfőn: 8.00-12.00, szerdán: 8.00-12.00, 13.00-16.00, pénteken: 8.00-12.00)
postai úton (Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.),
elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás).

Az eljárás illetékmentes.

Fenti tájékoztatás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján készült.
A tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok az alábbi linkekre kattintva elérhetőek!

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600072.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700041.bm

Salgótarján, 2023. március 21.

dr. Romhányi Katalin sk.
jegyző

FacebookWhatsAppTwitterEmail