Tájékoztató barnakőszén igénylésről

TÁJÉKOZTATÓ
Barnakőszén igénylésről

Dr. Dukai Miklós a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára, valamint a Magyar
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának
felhívása alapján Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzata előzetes felmérést végez Salgótarján lakossága téli fűtéséhez szükséges
barnakőszén igénye vonatkozásában.
Kérem, hogy a mellékelt táblázatot:
– a Salgótarjánban élő (lakóhely vagy tartózkodási hely),
– barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok,
– a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan,
– a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiséget (mázsában kifejezve)

szíveskedjenek kitölteni, és
Önkormányzatunknak 2022. szeptember 29. napjáig bejelenteni.

A bejelentés módja:
A csatolt Excel tábla kitöltésével, és a barnakoszenfelmeres@salgotarjan.hu e-mail címre
megküldve.

Táblázat letöltése (xls)

Amennyiben az érintett állampolgár technikai okok miatt a mellékelt táblázatot kitölteni nem
tudja
, igényét benyújthatja
személyesen a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
postai úton (a fenti címre), 2022.szeptember 29. napjáig beérkezően.

A következő adatok megadásával:
– név,
– lakcím, vagy tartózkodási hely,
– 2022/23. fűtési szezonban felhasznált barnakőszén mennyisége mázsában.

A lakossági igénybejelentés feltételei:
– egy háztartással összefüggésében egy személy élhet igénybejelentéssel
– háztartás alatt az egy lakásban lakó, ott bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége értendő (Szoc. tv. 4. § (1) bek.)
– a bejelenthető barnakőszén igény a 2022-2023. évi, most induló fűtési szezonban
várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet
A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján hangsúlyozni kívánom, hogy a jelen
igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi
automatikus támogatást.

Salgótarján, 2022. szeptember 22.

Fekete Zsolt
polgármester

FacebookWhatsAppTwitterEmail