Tájékoztató családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéről

TÁJÉKOZTATÓ
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti
családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéről

2022. szeptember 10-től a települési önkormányzat jegyzőjétől hatósági bizonyítvány kérhető a lakás rendeltetési egységek számáról a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények egyetemes szolgáltatónál való igénybevétele érdekében.

A kedvezményt azok a családi fogyasztóiközösségek vehetik igénybe, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban, stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei:

  • a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül
  • a kérelmezett ingatlanban ténylegesen kialakult 2-4 lakás található

Az OTÉK 105. §-a alapján a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

Lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést,
természetes megvilágítást biztosítani kell.

  • a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik

Családi fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők családi közössége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány elérhető a város honlapján (www.salgotarjan.hu), illetve nyomtatott formában Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán.

A kérelem benyújtásának módja:

• elsősorban személyesen a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

• postai úton

• elektronikus úton: az epapir (epapir.gov.hu) szolgáltatás útján. Ügyfélkapus bejelentkezést követően az alábbi adatokat kell megadni: témacsoport: önkormányzati igazgatás, ügytípus: ingatlan ügyek, címzett: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. A kitöltött kérelmet csatolmányként fel kell tölteni majd a levelet elküldeni. Fontos, hogy a kérelem benyújtója a saját ügyfélkapuján keresztül jelentkezzen be, ellenkező esetben meghatalmazás csatolása is kötelező. Az elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a határozat a beküldő ügyfélkapujára fog érkezni.

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó büntetőjogi és kártérítési felelősség vállalásával nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

A hatósági bizonyítvány kiállítása előtt vagy utóellenőrzés során helyszíni szemle megtartására kerülhet sor.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Amennyiben a felhasználó jogosulatlanul veszi igénybe a kedvezményes többletmennyiséget, úgy a kedvezménnyel elszámolt jogosulatlan földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Salgótarján, 2022. szeptember 13.

dr. Romhányi Katalin
Salgótarján Megyei Jogú Város
jegyzője

Kapcsolódó dokumentum:
Kérelem (pdf)

FacebookWhatsAppTwitterEmail