Tájékoztató iskolakezdéshez nyújtott települési támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ
iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás igényléséről

Jogosultsági feltételek: iskolakezdési támogatásra az a szülő vagy más törvényes képviselő jogosult:
• aki salgótarjáni bejelentett lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkezik és életvitelszerűen Salgótarjánban él és
• akinek saját háztartásában nevelt gyermeke a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben (bármely iskolában) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban vesz részt, valamint
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nettó 250.000,-Ft-ot nem éri el.
Az iskolakezdési támogatás összege: gyermekenként 5.000,-Ft. (Egy gyermekre tekintettel évente egy alkalommal állapítható meg)
Kérelem benyújtása: az erre a célra szolgáló formanyomtatvány elérhető a város honlapján (www.salgotarjan.hu) illetve nyomtatott formában Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
A kérelem benyújtásának határideje:
2022. szeptember 1. és 2022. szeptember 30. között lehetséges.
A kérelem benyújtásának módja:
• elektronikus úton: az epapir (epapir.gov.hu) szolgáltatás útján. Ügyfélkapus bejelentkezést követően az alábbi adatokat kell megadni: témacsoport: önkormányzati igazgatás, ügytípus: szociális ügyek, címzett: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. A kitöltött kérelmet és a kérelmező lakcímkártyáját csatolmányként fel kell tölteni majd a levelet elküldeni. Fontos, hogy a kérelem benyújtója a saját ügyfélkapuján keresztül jelentkezzen be, ellenkező esetben meghatalmazás csatolása is kötelező. Az elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a határozat a beküldő ügyfélkapujára fog érkezni.
• postai úton vagy személyesen a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
A támogatás kifizetésének módja:
• bankszámlára történő utalás útján,
• bankszámla hiányában házipénztárból való kifizetés útján, melynek helyszíne: Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (3100 Salgótarján, Füleki út 41.), időpontja: hétfőtől-péntekig: 9:00-12:00 óra között (határozat valamint személyi okmányok bemutatása mellett).

Fekete Zsolt
Salgótarján Megyei Jogú Város
polgármestere

Kapcsolódó dokumentumok:

Kérelem letöltése (pdf)
Pótlap letöltése (pdf)

FacebookWhatsAppTwitterEmail