Tájékoztató

Tájékoztató az új szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötési lehetőségről

A KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú, Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési fejlesztés 7. (ÉMO7) című projekt keretében Salgótarján igazgatási területén belül Salgóbányán, az Újaknai úton és a Mikóvölgyi úton a szennyvízcsatorna fejlesztés részműszaki átadás-átvétele megtörtént.
A kivitelező tájékoztatása alapján a jelzett területeken a szennyvízcsatorna fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai a csatornára való rákötéseket elvégezhetik.
Az ingatlantulajdonosoknak a rákötéseket saját költségen, szakemberrel kell elvégeztetni. A rákötést az ÉRV Zrt-nek a 32/440-560 telefonszámon be kell jelenteni, ezt követően a szakemberei a rákötés szabályosságát a helyszínen ellenőrzik. Az ingatlantulajdonosoknak a rákötést terveztetni engedélyeztetni nem kell, a szolgáltatónak a helyszíni ellenőrzés során kell 6.800 Ft díjat fizetni.

Salgótarján, 2021. 06. 02.

FacebookWhatsAppTwitterEmail