Veszélyhelyzet utáni polgármesteri tájékoztató

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS a
COVID-19 fertőzéssel kapcsolatban

Tisztelt Salgótarjáni Lakosok!
Az elmúlt hetekben folyamatosan tájékoztattam Önöket a koronavírus járvánnyal összefüggésben hozott intézkedéseimről. Amellett, hogy polgármesterként feladatom volt a veszélyhelyzet diktálta intézkedések meghozatala, a célom az volt, hogy a lehetőségekhez mérten minél több segítséget nyújtsak a városlakóknak ebben a rendkívül nehéz helyzetben.
A járvány első hulláma lezajlott, a Kormány döntött a veszélyhelyzet megszüntetéséről.
Az országos tisztifőorvos 2020. június 12-én feloldotta az egészségügyi intézményekre vonatkozóan a látogatási tilalmat. A hosszú látogatási tilalom után várhatóan megnövekszik a látogatók száma a fekvőbeteg-ellátó intézményekben, amely fokozott kockázatot jelent a vírus terjedése szempontjából.
Ezzel összefüggésben az alábbiakra szeretném felhívni a Tisztelt Városlakók figyelmét mind a saját, mind a bent lévő betegek, mind pedig az egészségügyi dolgozók védelme érdekében:
• Kórházba csak egészséges személy menjen látogatni.
• Egy beteghez egy alkalommal lehetőleg csak 1 személy menjen látogatóba.
• A látogató minden esetben viseljen maszkot (varrott vagy sebészi maszk javasolt, a szeleppel ellátott FFP2 vagy FFP3 maszk használata nem megengedett) a kórházi tartózkodás teljes időtartama alatt. A maszknak az orrot és a szájat is takarnia kell, mivel a megbetegedés kezdetén az orrból ürül legnagyobb mennyiségben a vírus.
• A kórházakban használják a látogatók részére kihelyezett kézfertőtlenítő szereket, mielőbb a beteg közelébe mennek, valamint az intézmény elhagyása után is.
• A látogatás ideje alatt igyekezzenek a 2 m-es távolságot betartani a többi betegtől és látogatótól.
• A kórházba történő belépés előtt mindenkinek egy kérdőíves előszűrésen kell átesnie, ezért is fontos, hogy csak a lehető legkevesebb személy látogassa egy napon a beteget. Amennyiben egy beteg körül nagyobb létszámú látogató gyűlik össze, az intézménynek joga van a látogatók számának csökkentése érdekében a kórteremből és a kórházból kiküldeni a látogatókat.
• A kórházak saját hatáskörben korlátozhatják a látogatási időt, a látogatásra kijelölt napokat és időpontokat, az egy kórteremben tartózkodók számát.
• Amennyiben a beteg állapota megengedi, a látogatást a kórterem helyett az erre kijelölt közösségi terekben vagy a szabadban tegyék meg.
A koronavírus járvány újbóli terjedésének megakadályozása érdekében a kórházak látogatási rendjének betartása mellett továbbra is fontos, hogy a korlátozó intézkedéseket, szabályokat a háziorvosi ellátásban is betartsuk:
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározottakon túlmenően az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának továbbra sem feltétele a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik. A beteg távollétében, távkonzultáció keretében, illetve távmonitoring eszközökkel is megvalósítható.
• a beteg egészségi állapotának szakmai megítélése,
• a betegségek, illetve azok kockázatának felderítése,
• a konkrét betegségek meghatározása,
• a beteg állapotának pontosabb megítéléséhez szükséges további vizsgálatok elrendelése, gyógykezelés elindítása.
Az előzetes, telefonon történő időpont kérés és egyeztetés továbbra is javasolt.
Kérem, hogy e szabályokat továbbra is tartsuk szem előtt, és vigyázzunk egymásra.

Fekete Zsolt
polgármester

FacebookWhatsAppTwitterEmail