Hirdetmény

HIRDETMÉNY
a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

A 2020. május 18-án hatályba lépő veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó, kérelemére induló, engedély kiadására irányuló eljárásra alkalmazni kell.

A Rendelet hatálya alá tartozó engedélyköteles tevékenység – az e rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc (szakhatóság részvétele esetén tizenkét) napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető. Az ellenőrzött bejelentés (továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető meg (ügyfélkapu, elektronikus űrlap útján vagy Salgótarján vonatkozásában a kizárólag erre a célra szolgáló ellbejelentes@salgotarjan.hu e-mail útján). A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy egyes engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletszabályok tekintetében az illetékes ügyintézőnél kaphatnak tájékoztatást a (32) 417-255-ös telefonszámon.

Salgótarján, 2020. 05. 14.

dr. Romhányi Katalin sk.
jegyző

FacebookWhatsAppTwitterEmail