Sikeres zárófórum a városi klímastratégia gyakorlati megvalósításáról!

2022. november 22-én a Salgótarján MJV Önkormányzata dísztermében megtartott zárókonferencián ismerkedhettek a résztvevők az elfogadott városi klímastratégiával és tájékozódhattak a jövőt meghatározó helyi klímavédelem gyakorlati megvalósításának lehetőségeiről és kihívásairól!

A Széchenyi 2020 program keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gondozásában zajló „Salgótarján Megyei Jogú Város helyi klímastratégiája” KEHOP-1.2.1-18-2019-00240 azonosítószámú projekt klímatudatosságot erősítő szemléletformáló programsorozata zárórendezvényének résztvevői eredményesnek és hasznosnak találták a projektet, melynek keretében kidolgozott klímastratégia és intézkedési terv 10 évre ad iránymutatást a város vezetői és lakossága számára.
A 2021. februárjában indult folyamat keretében elkészült Salgótarján város klímastratégiája, melynek legfőbb célkitűzése a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése és a hatásokhoz való alkalmazkodóképesség javítása, olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása révén, amely az érintettek széles körének bevonásával határozza meg a legfontosabb rövid és hosszú távú intézkedések körét. Szakértők állították össze azt a szakmai tervezetet, amellyel kapcsolatban minden érdekelt elmondhatta álláspontját, javaslatait az ún. társadalmasítás során: a helyi lakosság és a döntéshozók online nyilváníthattak véleményt.
A klímastratégia megalkotásával párhuzamosan szemléletformáló programok, akciók segítették a lakosság széles körű tájékoztatását és a témában való jártasságának elmélyítését. A környezet- és klímatudatos életmóddal kapcsolatos ismereteket a lakosság széles rétegeihez sikerült eljuttatni az iskolai és óvodai eseményeken, valamint a városi rendezvényeken felállított Klíma-Ponton. Itt az érdeklődők a mindennapok során alkalmazható praktikus tanácsokkal is gazdagodtak, de rendkívül népszerűek voltak a kisgyermekeket foglalkoztató játékok, színezők és feladatlapok, ahogyan a felnőttek is érdeklődéssel és örömmel töltötték ki a klímatotót.
A város nevében Dr. Dániel Zoltán, alpolgármester azt hangsúlyozta a konferencián, hogy a klímastratégiai projekt eredményei és ajánlásai jól illeszkednek a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiába, ezen belül a Zöldülő város dimenzióhoz, amely a városi energiafüggőség alternatív energiaforrásokkal való oldását célozza. A kérdésre, hogy Milyen legyen 2030-ra Salgótarján? három dimenziót emelt ki a klímastratégiából:

1/ KLÍMATUDATOSSÁG – FENNTARTHATÓ KÖZTEREK – TISZTA MOBILITÁS
A város jövőképében kiemelt hangsúlyt kap a fejlett kisvárosias élet, melyben fontos értéket jelent a környezettudatos életmód. Ehhez kapcsolódik a fenntartható mobilitás kialakítása, továbbá klímabarát közterek és a természetközeli, kisléptékű turizmus hálózatos fejlesztése. A város és a környező falvak akkor működhetnek fenntarthatóan és kiegyensúlyozottan, ha a népességet meg tudják tartani, megfelelő életminőséget nyújtanak számára, és a lakosok munkájuk, személyes és közéleti tevékenységeik révén fenntartják és működtetik azt.

2/ ENERGIATUDATOSSÁG – TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI IGAZSÁGOSSÁG
Fontos eleme a jövőképnek az önkormányzati szektoron túl, a háztartások és egyéb lakossági beruházások, illetve az ipari üzemek és gazdasági vállalkozások további energiahatékony fejlesztése, ennek célzott támogatása, külön fókuszálva a sérülékenyebb társadalmi csoportokra, településrészekre és a kis- és középvállalkozásokra. További város-specifikus célkitűzés a barnamezős területek fenntartható módon történő integrálása a város szövetébe. A városi jövőkép szerves részét képezi a környezettudatos oktatás és közművelődési lehetőségek fejlesztése, továbbá a szélesebb lakossági és gazdasági szereplőket is bevonó szemléletformálás, gyakorlati tudásátadás és annak alkalmazásának ösztönzése.

3/ A várostérség átfogó dekarbonizációs célkitűzése, hogy 2030-ra 20 %-kal csökkenjen a városhoz köthető közvetlen és közvetett – távoli fosszilis erőforrásfelhasználás okozta – CO2 kibocsátás.

Nyomtatható változat letöltése (pdf)

FacebookWhatsAppTwitterEmail