2021. évi ebösszeírás

TÁJÉKOZTATÓ A 2021. ÉVI EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Tisztelt salgótarjáni Ebtartók!

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata – jogszabályi kötelezettségének eleget téve –
Salgótarján közigazgatási területén ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás során az ebtartók 2021. augusztus 31-ig kötelesek a Salgótarjánban tartott ebekről
adatokat szolgáltatni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk az ebtartók
figyelmét, hogy az adatszolgáltatás kötelező, mely kizárólag hiánytalan és határidőben történő
adatszolgáltatással teljesíthető! Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Irodájának munkatársai

2021. szeptember 1-jét követően ellenőrizni fogják!

Az adatszolgáltatás teljesíthető:

1./ papír alapon a tájékoztató hátoldalán található adatlap kitöltésével ( a pdf nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide ) és a kitöltött adatlap beküldésével ( Salgótarján MJV Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda – 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) vagy személyes leadásával (a Városháza földszintjén elhelyezett gyűjtőládába bedobva).

2./ elektronikusan, az önkormányzat internetes oldalán közzétett elektronikus űrlap kitöltésével. Megnyitásához kattintson az alábbi gombra:

Aki mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály előírásait megsérti, vagy
annak nem tesz eleget – különös tekintettel a kötelezően előírt adatszolgáltatás elmulasztására – az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezéseinek értelmében
állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

A bírság mértéke 30.000 Ft.

Az összeírással kapcsolatban további információ, felvilágosítás kérhető
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Irodáján
(telefonon: (32) 422-397,
e-mail: hatosag@salgotarjan.hu ).

Salgótarján, 2021. június 15.

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

FacebookWhatsAppTwitterEmail