Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzati rendelete a kötelező maszkviselés elrendeléséről

Nyomtatható verzió letöltése (pdf)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete a kötelező maszkviselés elrendeléséről

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 27.§ a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

  (1) Salgótarján megyei jogú város belterületén a maszk használata – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – valamennyi közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki számára kötelező.

  (2) Az (1) bekezdés szerinti védelmi intézkedés nem vonatkozik:
  a.) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú gyermekre,
  b.) a sporttevékenységet végzőkre,
  c.) a parkokban, illetve zöldterületen tartózkodókra.

 2. §

  E rendelet alkalmazásában:
  a.) maszk: az orr és száj folyamatos elfedésére alkalmas orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk,
  b.) közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27.§ a.) pontja szerinti közterület,
  c.) nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely.

 3. §

  Ez a rendelet 2020. november 12. napján lép hatályba.

  Fekete Zsolt
  polgármester

  dr. Romhányi Katalin
  jegyző

Nyomtatható verzió letöltése (pdf)

FacebookWhatsAppTwitterEmail