A projekt bemutatása
Jelen projekt célja a TOP_PLUSZ-2.1.2-21 pályázati felhívásban megfogalmazott feltételekkel és lehetőségekkel összhangban Salgótarján MJV Önkormányzatának Salgótarján - Egészségügyi-Szociális Központ épületéhez tartozó primer energiaigény és károsanyag-kibocsátás csökkentése, valamint az épület energiaellátásában alkalmazott megújuló energia részarányának növelése. A projektbe bevont épület épületenergetikai jellemzői a jelenleg hatályos követelményektől elmaradnak, a határoló szerkezetek hőszigetelő képessége rossz, az energiaellátó rendszerek pedig részben elavultak. Ebből adódóan az épület energiaigénye jelentős költséget okoz a fenntartónak, mely jelen fejlesztés során költséghatékonyan csökkenthető. A Központ épületének nyílászárói cserére szorulnak, továbbá felújításra szorul a portarész is. A homlokzaton és a padlásfödémen hőszigetelés nem található, így ezek központi részét képezik a felújítási koncepciónak. A fejlesztés céljai között szerepel, hogy a felújítandó épületben a megfelelő termikus komfortviszonyok mellett, költséghatékonyan tudják elérni a használók a Központ dolgozói által nyújtott szolgáltatásokat. A projekt keretében a hőtechnikai fejlesztéseken túl sor kerül fotovillamos rendszer (10,0 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer) telepítésre, az épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítésére (külső oldali utólagos hőszigetelés, nyílászáró-csere), illetve projektarányos akadálymentesítésére. A fejlesztés eredményességi szempontjából fontos, hogy a működési kiadások csökkenjenek, a település komfortfokozata javuljon, valamint az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások minősége javuljon. A tervek szerint idén év végégig elkészülnek a kiviteli tervdokumentációk, így várhatóan a jövő év elejére a közbeszerzési eljárás is lezajlik/lefolytatásra kerül.
Képek