A projekt bemutatása
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a „TOP_PLUSZ 1.3.1-21-NG1” kódú „Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia tervezése során a város a jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának adaptációjából indult ki, felülvizsgálta jövőképét, célrendszerét, cselekvési tervét, ugyanakkor a tervezés során biztosította az összhang lehetőségét a későbbi fejlesztési dokumentumokkal. A 79,99 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével az FVS megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait. A részletes, középtávú fejlesztési program tartalmazza a város célkitűzéseit és meghatározza az egyes városrészeken belül fejlesztendő területeket is konkrét fejlesztésekkel. Salgótarján MJV Önkormányzata az elmúlt év során külső szereplők, szakértők, intézmények, önkormányzati cégek, a polgármesteri hivatal és öt munkacsoport bevonásával, valamint a lefolytatott lakossági és intézményi kérdőíves felmérés alapján elkészítette a város FVS-ét és TVP-jét. A hiteles kidolgozás érdekében széleskörű társadalmasításra került sor, melyben a városlakók, önkormányzati- és civilszervezetek, valamint a környező települések önkormányzatai véleményt nyilváníthattak. A projektben elkészült a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv is, mely a város TOP Pluszban és az ennek forráskeretén felüli tartalék projektlistát is tartalmazza. A projekt későbbi szakaszában - megfelelve a pályázati felhívásban leírtaknak - lehetősége nyílik a városnak a zöld- és digitális átálláshoz szükséges felméréseket elkészítenie, az akcióterületekre és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modellt és üzleti terv elkészítésére, továbbá egyéb szükséges városfejlesztési dokumentumok elkészítésére. A projekt keretében ezek mellett megtörténik a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és a Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programjának a felülvizsgálata, elkészítésre kerül a Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv, továbbá a város Fenntartható Mobilitási Terve.
Képek