A projekt bemutatása
Salgótarjánban jelenleg kevés a valódi funkcióval ellátott, közösségi életnek és programoknak is helyet adó szabadtéri közösségi terek száma. A meglévő nyitott közösségi terek nagy része üres és elhagyatott, nem a valódi közösségi élet szinterei, nem erősítik a város lakóiban a közösségi érzést, a városi identitás tudatot. A szabadtéri közösségi terek nem nyújtanak nyitott fórumot művészeti vagy kulturális kezdeményezéseknek, sporteseményeknek. Nincs a városrészekben olyan – a szülők és gyermekek részére egyszerre alkalmas – közös tér, amely mind a szabadidő kellemes eltöltésére, mind a közösségi lét megélésére alkalmas lenne. A projekt céljai:
• egészséges életmódra való nevelés, játszva a gyermeki képességek fejlesztésével
• mozgáskoordinció, koncentráció képességének fejlesztése az eszközök használatával
• állóképesség növelése
• a szociális képességek fejlesztése, az eszközök használatával a türelem, a kitarts, az együttműködés képességének fejlesztése
• a csoport kohézió erősítése
• kulturális és közösségi rendezvények számának és minőségének javítása
A projekt a fentiekben vázolt eredmények elérése által hozzájárul a salgótarjáni Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia Alternatív szabadtéri közösségi terek kialakítása, javítása, felújítása, funkcióval való ellátottságának meghatározása a cél teljesüléséhez.
A közösségi tervezés során összegyűjtött igények alapján elmondható, hogy a városi szinten nagy igény jelentkezik a gyermekek, valamint a felnőttek mozgásigényének kielégítésére szolgáló közösségi terek, játszóterek, és fitnessz parkok kialakítása iránt. Fontos szempont, hogy a kialakítás során egyértelművé vált, hogy a hiányos közösségi élet szervező helyszíneként szolgáló terek, helyiségek kínálata, a meglévők sok esetében szűk kapacitásúak.
A lakossági igények meghallgatását követően az alábbi fő szempontok figyelembevételével kerültek megtervezésre a közösségi terek:
• elégítse ki mind a gyermekek, mind az idősek mozgásigényét
• átlátható, de igény szerint biztosítson visszavonulási lehetőséget
• rendelkezzen napos és árnyékos, illetve széltől és esőtől védett részekkel
• legyen felszerelve padokkal és hulladékgyűjtőkkel
• korszerűek és szabványosak legyenek
A projekt megvalósítása során, 12 helyszínen kerül játszótér kialakításra.
Képek