A projekt célja:
Salgótarjánban a leszakadó városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A program megalapozza az Önkormányzat által TOP-6.7.1-15 intézkedés keretében benyújtani tervezett „leromlott városi területek rehabilitációja” támogatási kérelem során megvalósítandó fejlesztési elképzeléseket. A projekt az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájárul a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. A tervezett programok elsődleges célcsoportját az akcióterületen élő, jellemzően a munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált körülmények között élők jelentik. Városi területek helyzetelemzése: Salgótarjánban, annak társadalmi és a területi, fizikai jellemzőiből adódóan számos alacsony státuszú, leromló vagy már leszakadt településrész van. A 2014. évben elfogadott ITS és Anti-szegregációs terv a 2011. évi KSH adatok alapján 7 szegregátumot jelölt ki Salgótarjánban, melyek között már akkor is megtalálható volt jelen fejlesztés akcióterülete. A szegregációs mutatókban történ változások után a városi szegregátumok száma 11 db-ra emelkedett, a fejlesztendő terület továbbra is szegregátumként jelenik meg. Az Akcióterület kiválasztásánál elsődleges szempont volt az, hogy a 2007-2013-as programozási időszakban ezen a területen már elindult a szociális városrehabilitáció. Ennek folytatásaként komplex módon, az előző fejlesztéssel szinergiában valósul meg jelen program Salgótarján belterületén. Az akcióterület egyértelműen jelölt, összefüggő (folytonos vonallal, utcanevekkel vagy telekhatárokkal lehatárolt) települési terület, a KSH általi lehatárolás alapján a 9. szegregátum (Gedőczi utca - Salgó út - Füleki út - Báthory tér - Zrínyi Miklós út - belterületi határ). Az akcióterület teljes egészében lefedi a szegregátum egész területét. Az akcióterület lakossága a KSH 2011. évi népszámlálás alapján 419 fő. A fentiek alapján a fejlesztés összhangban van a település ITS-ével, Anti-szegregációs Programmal és a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A beruházás konzorciumi együttműködésben valósul meg. A MESE konzorciumi partner rendelkezik az elvárt legalább 3 éves, az oktatási- vagy az egészségügyi- vagy szociális tapasztalattal, a másik konzorciumi partner a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a tevékenységéből adódóan foglalkoztatást elősegítő programokban jártas.
A projekt szakmai tartalma:
- Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából: közösségfejlesztést célzó programok, az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók; az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok; a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok valósulnak meg;
- Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: munkaerő-piaci információ nyújtás;
- Törekvés az egészség fejlesztésére: egészségügyi állapotfelmérések, prevenciós célú tanácsadás;
- Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása jogi, ügyintézési tanácsadás;
- Folyamatos szociális munka megteremtése: ügyintézési, gazdálkodási, adósságkezelési tanácsadás szociális információ nyújtás.
A projekt megvalósítás során a szegregátumban élőkre vonatkozóan egyéni fejlesztés terv készül az abban foglalt tevékenységek megvalósítása és folyamatosa felülvizsgálata megtörténik. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés szegregált területen valósul meg a fizikai beavatkozások megkezdése előtt az aktív, folyamatos szociális munka feltételeit megteremtjük és azt fenntartjuk a program végrehajtása során. A projektmegvalósítás teljes időtartamára tervezett a folyamatos szociális munka, melyet az infrastrukturális tevékenységek befejezését követő 6 hónapig folyamatosan biztosítjuk.
Az önállóan nem támogatható tevékenységek közül a közösségi kert kialakításához szükséges eszközbeszerzés, valamint a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok (nyomtatott és online felületek) kialakítása és fenntartása valósul meg. A tevékenységeknek minden esetben az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával történik. A tervezett beavatkozási program tartalmának kidolgozása, megfelelő végrehajtása, annak sikere érdekében széleskörű partnerségi tevékenységen alapul. A projekt során a bevont szervezetek közreműködésével Közösségi Beavatkozási Terv készül, támogató csoport alakul. A program megvalósulását az akcióterületen élők nehéz szociális, társadalmi, gazdasági helyzete, az ebből fakadó hajlandóság hiánya veszélyeztetheti. Az akcióterületen végrehajtott infrastrukturális (TOP-6.7.1) és szoft típusú szociális városrehabilitációs projektek projektmenedzsment szervezete közös szervezetben történik.
Képek
Projektindító fórum, 2017-03-13
Egészség sportnap 2017-05-01
Lomtalanítás, 2017-05-19
Gyermeknap, Salgó út 2017-05-26
Gyermekprogram, 2017-06-30
Közösségi kerti program, 2017-07-07
Sportnap, 2017-07-07
Közösségi kerti gyermekprogram, 2017-07-19
Közösségi kerti közös program, 2017-09-30
Egészség, sportnap, műv. program 2017-11-03
Mikulásváró Party, 2017-12-09
Közös karácsony, 2017-12-22
Egyházi hagyományok napjainkban
2018-02-24
Farsang 2018-02-24