A projekt célja:
Salgótarjánban a leszakadó városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A program megalapozta az Önkormányzat által TOP-6.7.1-16 intézkedés keretében benyújtott „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” támogatási kérelem során megvalósított fejlesztési elképzeléseket. A projekt az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájárult a népesség megtartásához, az életminősége javításához, a munkaképesség fenntartásához. A tervezett programok elsődleges célcsoportját az akcióterületen élő, jellemzően a munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált körülmények között élők jelentették. Városi területek helyzetelemzése: Salgótarjánban, annak társadalmi és a területi, fizikai jellemzőiből adódóan számos alacsony státuszú, leromló vagy már leszakadt településrész található. Az akcióterület kiválasztásánál elsődleges szempont volt az, hogy a 2007-2013-as programozási időszakban ezen a területen már elindult a szociális városrehabilitáció. Ennek folytatásaként komplex módon, az előző fejlesztéssel szinergiában valósult meg a program Salgótarján belterületén. Az akcióterület teljes egészében lefedi a szegregátum egész területét. A fentiek alapján a fejlesztés összhangban van a település ITS-ével, Anti-szegregációs Programjával és a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A projekt során a bevont szervezetek közreműködésével Közösségi Beavatkozási Terv készült, Támogató Csoport alakult. A beruházás konzorciumi együttműködésben valósult meg. A MESE konzorciumi partner rendelkezik az elvárt legalább 3 éves, az oktatási- vagy az egészségügyi- vagy szociális tapasztalattal, a másik konzorciumi partner a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a tevékenységéből adódóan foglalkoztatást elősegítő programokban jártas. A projekt szakmai tartalma: - Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából: közösségfejlesztést célzó programok, az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok és a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok valósultak meg. - Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: munkaerő-piaci információnyújtás történt. - Törekvés az egészségfejlesztésére: egészségügyi állapotfelmérések, prevenciós célú tanácsadások valósultak meg. - Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében jogi és ügyintézési tanácsadások történtek. - Folyamatos szociális munka megteremtése: ügyintézési, gazdálkodási, adósságkezelési, tanácsadási, szociális információnyújtás megtörtént. A projektmegvalósítása során a szegregátumban élőkre vonatkozóan egyéni fejlesztési terv készült, az abban foglalt tevékenységek megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata megtörtént. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés szegregált területen valósult meg, a fizikai beavatkozások megkezdése előtt az aktív és folyamatos szociális munka feltételeit is megteremtettük, valamint a projektmegvalósítás ideje alatt és az infrastrukturális tevékenység befejezését (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001 Salgó úti városrehabilitáció) követő 6 hónapig folyamatosan biztosítottuk. A tevékenységek minden esetben az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával történtek. A tervezett beavatkozási program tartalmának kidolgozása, megfelelő végrehajtása és sikere széleskörű partnerségi tevékenységen alapult. Az akcióterületen végrehajtott infrastrukturális tevékenység és szoft típusú szociális városrehabilitációs projektek projektmenedzsment tevékenysége közös szervezet keretében valósult meg.
Képek
Projektindító fórum, 2017-03-13
Egészség sportnap 2017-05-01
Lomtalanítás, 2017-05-19
Gyermeknap, Salgó út 2017-05-26
Gyermekprogram, 2017-06-30
Közösségi kerti program, 2017-07-07
Sportnap, 2017-07-07
Közösségi kerti gyermekprogram, 2017-07-19
Közösségi kerti közös program, 2017-09-30
Egészség, sportnap, műv. program 2017-11-03
Mikulásváró Party, 2017-12-09
Közös karácsony, 2017-12-22
Egyházi hagyományok napjainkban
2018-02-24
Farsang 2018-02-24
Húsvét 2018-03-30
Gyermeknap 2018-05-26
Tudatos életvitel képzés 2018-06-20
Kerti munkák 2018-08-24
Mikulás 2018-12-08
Farsang 2019-02-15
Kerti munkák 2019-04-05
Gyermeknap 2019-05-26
Egri kirándulás 2019-08-17
Életvitel képzés 2019-12-17
Lakossági fórum 2020-07-08
Életvitel képzés 2020-07-20
Családi nap 2020-08-21
Egészség sportnap 2020-08-28
Halloween 2020-10-30