A projekt bemutatása
A tárgyi Támogatási Kérelem keretén belül a Forgách-telepi szegregátum teljes területe megújul. A földhivatali nyilvántartásban 4923 és 4924/1 helyrajzi számon található 21 épület (benne 84 db lakás) közül 7 db elbontásra kerül, 10 db épületben 32 szociális bérlakás és egy Közösségi Ház kerül kialakításra. Az épületek jelenleg négy sorban helyezkednek el, mindegyik lakáshoz tartozik egy kisebb udvar, melyben különböző méretű melléképületek vannak.
A tervek szerint a Forgách Antal út melletti és az attól harmadik épületsor nagy része elbontásra kerül. A terület útfeltárása az egyik meglévő közútcsatlakozáson keresztül lesz biztosítva. A projekt keretén belül kialakításra kerül egy széles nyomsávú úttest, mely lakóútként funkcionálva a gyalogos közlekedést is szolgálja, valamint 1 db, az úttal párhuzamos beállású parkolósáv 3 db állással, ami a közösségi ház és a mozgáskorlátozott lakások parkolási lehetőségét adja. A kialakított út két végén megfordulási lehetőséget biztosítunk. A parkolók mellett kerítéssel körbezárt játszótér kerül kialakításra, a mellette lévő lakóépületben pedig mozgáskorlátozott lakások és a Közösségi Ház kerül kialakításra (benne irodával, foglalkoztató/közösségi helyiséggel, mosókonyhával, teakonyhával, illemhelyekkel). Az egész épület teljes körűen akadálymentesített lesz. A Közösségi Ház kialakítása során eszközök és bútorzat kerül beszerzésre, mely szükséges annak működtetéséhez, fenntartásához, és rendeltetésszerű használatához.
A megmaradó lakóépületekben ötféle lakástípus került kialakításra, figyelembe véve a tárgyi felhívás szerinti lakószámhoz viszonyított négyzetméter arányokat. A meglévő lakóépületek szoba-konyhás lakások voltak, melyek az évek során bővültek. Ezen bővítések nagy része visszabontásra kerül. A lakások a felmért, valamint a méltányolható igények szerinti helyiségekkel és nagyságokban készülnek.
A felújítás során megtörténik az épületek víz- és hőszigetelése (homlokzat, födém, padló, megmaradó falak utólagos vízszigetelése injektálással), a tetőszerkezet javítása és a tetőfedés cseréje, korszerű nyílászárók kerülnek beépítésre, felújításra kerül a teljes elektromos- és vízvezeték hálózat. Az elektromos áram minden esetben kártyás mérőórával válik elérhetővé. A fejlesztés keretében megoldódik minden ingatlan városi közműhálózatokra történő csatlakozása. Kialakításra kerülnek a fürdőszobák és a főzőhelyiségek.
A területrendezése során megvalósul az ÉMÁSZ hálózat bontása, és új ÉMÁSZ 0,4 kV-os hálózat kiépítése közvilágítással, a közműszolgáltatók mellett az egyéb szolgáltatók által kiépített hálózatok bontása, illetve azok újbóli telepítése, új út- és járda kiépítése, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés kiépítése, parkolók, játszótér kialakítása.
A tárgyi Támogatási Kérelmet megelőzően – az adott szegregátum területére koncentrálva -, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület, a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége, és Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat konzorcium (továbbiakban: Konzorcium) formájában, 2017. december hó 22. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-6.9.1-16-ST1 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra, TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001 azonosító számmal, „Forgách-telepi komplex programok” címmel, összesen 191.000.000 Ft összköltséggel.
A szoft tevékenységekre irányuló projekt megkezdésének dátuma 2018. február hó 1. napja, fizikai befejezésének napja 2022. november hó 30. napja.
Képek