A projekt bemutatása
A tárgyi Támogatási Kérelem keretén belül a Salgótarján, Salgó út 32-40. szám alatt található ingatlanok felújítása történik meg. A fejlesztéssel érintett épületekben összesen 16 db bérlakás és 1 db (78 m2) nagyságú Közösségi Ház kerül kialakításra. Az ingatlanok területei a felhívás szerinti minimum előírások figyelembevételével kerültek lehatárolásra és megtervezésre. A felújítás során megtörténik az épületek víz- és hőszigetelése (homlokzat és födém), a tetőszerkezet és tetőfedés cseréje, korszerű nyílászárók kerülnek beépítésre, felújításra kerül a teljes elektromos- és vízvezeték hálózat. Az elektromos áram minden esetben kártyás mérőórával válik elérhetővé. A fejlesztés keretében megoldódik minden ingatlan városi közműhálózatokra történő csatlakozása. Kialakításra kerülnek a fürdőszobák és a főzőhelyiségek. A lakóingatlanok mellett egy Közösségi Ház (Salgó út 40.) megvalósítása is, melyben közösségi tér, főzőkonyha, illemhely és zuhanyzó, mosókonyha és irodahelyiség kerül kialakításra. Az épület kialakításánál a pályázó törekedett arra, hogy minden csoport számára akadálymentesen megközelíthető, használható legyen. A Közösségi Ház kialakítása során eszközök és bútorzat kerül beszerzésre, mely szükséges annak működtetéséhez, fenntartásához, használatához. Az ingatlanok felújítása és Közösségi Ház kialakítása mellett megtörténik az ingatlanok körüli terület rendezése, elbontásra kerülnek a melléképületek, betemetésre kerülnek a pincék, járatok, gödrök, megerősítésre kerül a támfal és – amennyiben releváns – a fűtéshez szükséges fa tárolására alkalmas tárolók kerülnek elhelyezésre. A Közösségi Ház mellett parkoló (köztük mozgáskorlátozott parkoló) és kerítéssel körülhatárolt játszótér kerül kialakításra. A projekt során játszótéri eszközök beszerzése és telepítése is megvalósul. A felújítási munkálatok (terv szerint) két ütemben valósulnak meg (figyelembe véve a legkevesebb költöztetést és az ottlakók nyugalmát), első ütemben a Salgó út 32. és 34. szám alatti ingatlanok újulnak meg, majd a beköltözést/átköltözést követően kezdődhet meg a Salgó út 36., 38. és 40. szám alatt található ingatlanok felújítása, a Közösségi Ház kialakítása, az épületek körüli terület rendezése. A Támogatási Kérelmet megelőzően - az adott szegregátumra koncentrálva -, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, valamint a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. konzorcium formájában Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-6.9.1-15-ST1 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra, mely kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, 2016. szeptember hó 28. napján, 79.979.010 Ft támogatásban részesített. A TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című projekt megvalósítását a Konzorcium 2017. január 1-jén megkezdte.
Képek