A projekt bemutatása
Jelen projekt keretén belül olyan intézmény, szolgáltatás létrehozása történik, mely jelenleg Salgótarján Megyei Jogú Városában nem elérhetők. Megvalósul a szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételei is megteremtődnek. A nappali intézmény elhelyezése a település könnyen elérhető, jól megközelíthető területén kerül kialakításra. A tervezett intézmény rendelkezik közösségi együttlétre alkalmas helyiségekkel, mely többfunkciós helyiségként is funkcionál, lehetőséget teremtve ezáltal a foglalkoztatás, illetve szabadidős programok lebonyolítására. Itt elhelyezhetők - az ellátást igénybe vevők részére - sajtótermékek könyvek, kártya és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök, de a helyiség rendezvények szervezésére is kiválóan alkalmas, mint pl. az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozó, felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás. Ezenkívül az intézmény rendelkezik pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására szolgáló helyiségekkel, valamint étel melegítésre, tálalásra és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel. Az intézményben helyet kap egy orvosi/konzultációs szoba, és 2 db iroda, ezenkívül nemenként elkülönített illemhely, és mozgáskorlátozott WC az ellátottak részére (melyből a nők részére a mozgáskorlátozott WC szolgál), valamint illemhely a személyzet részére.
Képek