A projekt bemutatása
A projekt célja a Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak javítása és infrastrukturális korszerűsítése, valamint az ellátás nyújtó telephelyek számának bővítése. Ide tartozik a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi ellátórendszer eredményességének és hatékonyságának valamint prevenciós funkciójának fejlesztése. A projekt keretén belül 6 db területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálat fejlesztése valósul meg, melyből 5 db alapellátás integrálása történik meg egy jelenleg kihasználatlan, funkció nélküli, önkormányzati tulajdonú iskolaépületbe. Az új egészségügyi létesítménybe a 6. és 11. sz. házi gyermekorvosi körzet mellett a 12. sz. felnőtt háziorvosi körzet, valamint a szintén a településrészen található 12. sz. és 13. sz. védőnői körzet is beköltözik, immáron önálló, saját rendelőkkel. Az épületben kialakításra kerül egy multifunkciós helyiség, ahol várandóstorna, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok is megtarthatók lesznek. Mindemellett a helyiség arra is alkalmas lesz, hogy alkalmi vagy rendszeres szűrővizsgálatok is megtarthatóak legyenek az épületben. A létesítmény jelen műszaki állapotában nem alkalmas a tervezett egészségügyi alapellátások befogadására. Alaprajzi elrendezése sem megfelelő, így teljeskörű átalakítása szükséges. Az épület energetikai felújítása nem képezi jelen projekt részét, azt egy 2017-ben beadott, már támogatást nyert TOP-6.5.1-16 projekt keretében tervezi megoldani az Önkormányzat, jelen fejlesztéssel párhuzamos kivitelezésben. Az épület nem akadálymentes, így a belső akadálymentesítés a projektben meg lesz oldva, illetve a beteg oldali külső akadálymentesítés is. Az új rendelő és védőnői szolgálat alapvető működéséhez szükséges eszközök, berendezések, bútorok beszerzése is a projekt részét képezi. A multifunkciós teremhez kapcsolódóan beszerzésre kerülnek szemléltető és demonstrációs eszközök is. A projekt részét képezi továbbá az Ady Endre úton található 8. sz. védőnői körzet fejlesztése is, ahol új eszközök beszerzésére kerül sor.
Képek