A projekt bemutatása
A projekt célja az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak javítása és infrastrukturális korszerűsítése. Ebbe tartozik a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi ellátórendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkciójának fejlesztése. A projekt hozzájárul a Semmelweis Tervben és az "Egészséges Magyarország 2014-2020" c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához, melyben cél a magyar állampolgárok egészségi állapotának javítása, a fizikai és mentális egészség növelése, a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az egészségügyi ellátó rendszerhez való hozzáférés lehetőségeinek javítása. A projektben három, már működő alapellátási szolgáltatás kerül fejlesztésre: fogászat, fogászati ügyelet, védőnői ellátás. A funkciók egy épületbe történő integrálása történik, így több helység kerül kialakításra az egyes szolgáltatások elkülönítése érdekében. Az Úttörők útja 17.-19. szám alatt kialakított épületbe a 7. számú fogorvosi rendelő költözik, ahol az ellátott betegek száma 3 994 fő. A fogorvosi ügyelet a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által alkotott városi és városkörnyéki körzeteket fedi le, illetve bárki igénybe veheti, aki rászorul. A 9-es védőnői körzet pedig 115 fő ellátását végzi, valamint 134 várandós anyáról gondoskodik. A fogorvosi ügyelet a jelenlegi helyén két további fogorvosi körzettel osztozik, az 5. és a 11. számú körzettel. Ez megnehezíti a jó időbeosztás elkészítését, és zsúfolttá, kényelmetlenné teszi a betegek várakozását. A 7. számú fogorvosi rendelő hasonló problémával küzd. A jelenlegi rendelőn két tulajdonos osztozik, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és egy vállalkozó fogorvos. A 9. számú védőnői körzet szintén több védőnői körzettel együtt működik a jelenlegi épületben. Az időbeosztás és a zsúfoltság problémája ismét felmerül. A fejlesztés eredményeként az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája területileg jobban kiegyenlítődik: rossz állapotú, illetve hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó szolgáltatásainak kiváltása valósul meg. Ennek érdekében az újonnan kialakított rendelőben eszközbeszerzés is megvalósul. A beszerzett eszközök közé tartozik a fogászati szék, fogászati eszközök, illetve alapvető orvostechnikai-, és informatikai berendezések, bútorok beszerzése. A környezettudatossági és költséghatékonysági szempontok eredményeként a tervezett fejlesztések nagyban hozzájárulnak az intézmény takarékos működtetéséhez, fenntartási költségeinek csökkentéséhez.
Képek