A projekt bemutatása
Jelen támogatási igényünket a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartása alatt működő Salgótarján Összevont Óvoda Szivárvány Tagóvodájának energetikai felújítására és korszerűsítésére kívánjuk benyújtani, projektarányos akadálymentesítés keretében. A városközpontból dél felé indulva helyezkedik el, a Forgách-ot körülvevő városrészben. Területi és környezeti elhelyezkedéséből adódóan az intézmény közkedvelt, a szülők előnyben részesítik a könnyen megközelíthetőséget. Az intézményben megfelelő számú pedagógus biztosítja a magas szintű nevelést, akik befogadó-elv (beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű gyerekek nevelése) mentén végzik mindennapi tevékenységüket. A Szivárvány Óvoda 1998-ban megírta a Helyi Pedagógiai Programját, amelynek az Óvoda Család Érzelem áll a középpontjába. 1999-ben a város összes Óvodáját integrálták és így tagóvodánk a működés által összekapcsolódva, de szakmai arculatát megőrizve a hagyományok megőrzésével, de a megújulás igényével él. A Szivárvány Tagóvoda egyszintes, alápincézetlen, hagyományos kisméretű anyagtégla falazatból, fa tetőszerkezettel, palafedéssel épült az 50-es években. 2007-ben az épület jelentős felújításon ment át és így lényegesen jobb körülmények közt tudták fogadni a gyerekeket. Az intézményen az elengedhetetlenül szükséges felújításokon kívül azóta jelentős felújítás nem történt. Jelen projekt az óvodaépület energetikai korszerűsítéséhez járul hozzá, mely által az épület tetőszerkezetén napelemes rendszer kiépítésére kerül sor, alumínium és rozsdamentes acél anyag, típustervek szerint készülő rendszerelemek segítéségével. A homlokzat vakolat javítása után, utólagosan a külső falak részleges hőszigetelése készül. Az épület fűtése és hideg-melegvíz ellátása távhővel történik. Szükséges minimális villamos- és fűtéskorszerűsítés valósul meg. Projektarányos akadálymentesítés történik, melynek keretein belül akadálymentes bejárat, rámpa és akadálymentes mosdó épül. Homlokzati hőszigetelés U=0,24 W/m2K, padlásfödém hőszigetelése 0,17 W/m2K, homlokzati nyílászárók cseréje U=1,15 W/m2K javasolt. Termosztatikus radiátorszelepek kerülnek beépítésre, valamint napelemes energiatermelő rendszer lesz kiépítve. A külső falazat szigetelése 165 m2, a födém hőszigetelése 260 m2. A nyílászárók cseréje 47,8 m2-en valósul meg, az éves napelem által termelt energiamennyisége 3800 kWh. Az épület azbesztmentesítése is megvalósul. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek. Önállóan támogatható tevékenységek: Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása, saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: napelemek és tartóelemeik beszerelése és telepítése, tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei, megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: akadálymentesítés, azbesztmentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzés tartása. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése. Az épülethez kapcsolódó már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése.
Képek