A projekt bemutatása
Finta József építész tervei alapján épült fel a Balassi Bálint Megyei Könyvtár. 1988. június 6-án már átadták a 4919,6 m2 alapterületű "kultúrpalotát" igényes használóinak. Az új épület számos lehetőséget hozott a könyvtár, illetve az olvasók számára. A hagyományos könyvtári kereteken túl kutatószobák, kiállítótér, előadótermek, meseszoba várta a látogatókat. A könyvtár életében minőségi változást hozott a munkafolyamatok gépesítése, az információs adatbázisok, az Internet használata is. Az elmúlt években a könyvtár szolgáltatásai kiszélesedtek és a város egyik leglátogatottabb kulturális intézményévé vált. A munkálatok azért váltak szükségessé, mert az épület az elmúlt évtizedekben elhasználódott és már nem felel meg a mai kor támasztotta hőtechnikai követelményeknek. A felújítással nagymértékben csökkenthetők a fenntartási költségek, és sokkal gazdaságosabban lesz üzemeltethető az épület. Emellett az is fontos szempont, hogy az alacsonyabb fűtési energiaigény hatására csökkeni fog a károsanyagkibocsátás is, így az eddiginél is többet tesznek a környezet védelméért. A munkálatok végeztével olyan intézményeket vehetnek birtokba, amelyek megfelelnek a mai energetikai előírásoknak és környezetvédelmi szempontoknak. Mindez nemcsak a fenntartási költségekben tükröződik majd, hanem sokkal komfortosabb környezetet is biztosít az épületet használók számára is. A pályázat keretein belül a fűtés korszerűsítésre, részleges szigetelésre, hővisszanyerő szellőzésre, napelemek felszerelésére nyílik lehetőség, továbbá a projektarányos akadálymentesítés is befejeződik. Az épület helyi védettség alatt áll. A tetőszigetelése 20 cm-es kőzetgyapotlemezzel történik. Vízszigetelése 4 mm vastag gumilemezzel. Az épület tetején kétvízorros falfedés készül, fóliabádoggal. A fűtés korszerűsítésére tervezett filtrációs veszteség csökkentése érdekében a 30.000 m3/h teljesítményű légkezelő berendezés rendelkezni fog hővisszanyerővel, amelynek hatásfoka minimum 70% lesz, ezért jelentős energiamegtakarítás érhető el. A tervezett napelem 40 kWp méretű napelem, melynek várható hozama 48.000 kWh/év, amely jelentősen csökkenti az intézmény energiafelhasználását. Várhatóan 160 db napelem tábla kerül elhelyezésre, mely a közcélú villamos elosztó hálózatba csatlakozik és ad-vesz mérővel történik az elszámolása. Az épületnek szükséges a nyári túlmelegedés elleni védelme, amelyet árnyékolókkal kívánunk megvalósítani. További részletes műszaki-szakmai tartalmat a kiviteli tervek fognak tartalmazni. Önállóan támogatható tevékenységek: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: napelemek és tartóelemeik beszerelése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: projektarányos akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzés tartása. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: Központi szellőzőrendszerek korszerűsítése: hővisszanyerő berendezés beépítése.
Képek