A projekt bemutatása
A projekt célja a beruházással érintett terület csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, a magas intenzitású esőzések okozta helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése érdekében. A fejlesztés megvalósításával biztosítottá válik a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése az érintett területen. A tárgyi projekt keretében 654,5 m hosszon előre gyártott beton mederelemekkel burkolt árok készül. 420 m hosszon a meglévő föld árok kerül burkolásra, 234,5 m hosszon pedig új nyomvonalon készül burkolt árok. A befogadó árok tisztításra kerül és mintegy 10 m-es hosszon kőszórásos védelmet kap.
Képek