A projekt bemutatása
A tervezett fejlesztés célja a Vásárcsarnok épületének felújítása, korszerűsítése, valamint parkosított zöldfelület kialakítása.
A projekt célja a meglévő helyi értékekre alapítva a város erőforrásainak hatékony kihasználása. A projekt eredményeként a Vásárcsarnok ismét elnyerheti a város életében korábban betöltött központi szerepét, ezzel is elősegítve a városközponti funkciók erősítését, a helyi lakosság és az ide látogatók számára vonzó városi minőség megteremtését.
A projekt illeszkedik a projektnek helyet adó városközpont akcióterület vonatkozásában kijelölt célokhoz és Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának átfogó célkitűzéseihez és célrendszeréhez.
Salgótarján a környező és határon túli települések központi funkcióját is betölti, egybegyűjtve a vonzáskörzet gazdasági szereplőit. A vásárcsarnok és piactér tradicionálisan a helyi kereskedelem egyik központja, aminek a felújításával vonzóvá tehető további befektetők számára, megvalósítva a gazdaságfejlesztés célkitűzéseit.
Helyzetelemzés:
A Salgótarjáni piac nagy múltra tekint vissza, kezdetben a patakparti sétány melletti bódésor töltötte be ezt a funkciót, majd az egyre növekvő igények kiszolgálása érdekében 1977-ben megnyitotta a kapuit a jelenlegi Vásárcsarnok.
Kezdetben a csarnok 53 üzlethelyiségnek adott otthon, majd további üzlethelyiségekkel és pavilonsorral bővült. A vonat, a helyi és távolsági buszok itt rakták le utasaikat és innen indulhattak haza a lakók munkájuk és vásárlásuk végeztével. A vásárcsarnok épülete a mai modern kor követelményeinek nem felel meg. Hőtechnikai jellemzői rosszak, az épület falazat váza nem szigetelt, üvegezése egy rétegű, hőátbocsátási tényezője jelentős. A tető acél szerkezete korrodált. A héjazat vízelvezető képessége, illetve az esővíz elvezetés az épületen belül nem megoldott, és a korszerűtlen tetőszerkezet miatt több helyen beázik. Az épület energetikai hálózata a jelenlegi csekély igénybevétel mellett sem tudja biztosítani a mai elvárásoknak megfelelő, biztonságos üzemeltetést. A csarnok épület padozatának állaga rossz, burkolata hiányos. Az épület komplex energetikai felújítása abszolút időszerűvé, hiszen az elmúlt évtizedekben csak kisebb állagmegóvó munkálatok történtek. A vasbeton pillérek megerősítése statikailag indokolt. A tető tartószerkezete javításra, megerősítésre szorul, héjazat csere pedig elkerülhetetlen. Ennek köszönhetően már jelentős energia megtakarítás következhet be az üzemeltetés során, amit tovább erősít a nyílászárók teljes cseréje. A falazat tartószerkezete szigetelése további megtakarításokat eredményez. A piac és környezete jelenleg meghatározó méretű, igényesen kialakított zöldfelülettel nem rendelkezik. A vásárcsarnok és az ahhoz kapcsolódó zöldfelület lehetőség biztosít arra, hogy a város és a térség valamennyi lakosa közvetlen kapcsolatba kerüljön egymással. A fejlesztés hatására a jelenlegi vásárcsarnok szolgáltatásait lényegesen magasabb színvonalon fogja nyújtani a város és környéke lakosságának. A felújított épületbe új bérlők is várhatók, mellyel a kereskedelmi paletta is szélesedni fog.
A Vásárcsarnok a Salgótarján 1244. hrsz. alatt felvett, beépített terület megjelölésű, 7475 m2 területű ingatlanon fekszik. Az ingatlan kizárólagos tulajdonosa Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. A piactérnek Salgótarján 1245 hrsz. alatt felvett, 4224 m2 területű, kivett beépített terület megjelölésű ingatlan ad otthon, mely kizárólag Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában áll. A csarnoképületben, külön albetéteken bizonyos árusítóhelyiségek magántulajdonban vannak, ezen ingatlanokat a projektben nem érintjük. A pályázat keretei között csak az önkormányzati tulajdonú 1244 hrsz. alatt található csarnoképület felújítását, valamint a 1245. hrsz. alatt található piacudvar revitalizációját, rendezését, parkosítását végezzük el. Magántulajdonokat ez utóbbi ingatlan esetében sem érintünk.
Képek