A projekt bemutatása
A projektben az Önkormányzat tulajdonában lévő Beszterce tér és környezetében található zöld infrastruktúra kerül teljes megújításra, melynek keretében kicserélésre kerül a tér burkolata, új növények kerülnek telepítésre, új funkciókat kap a terület, s ezzel egy modern, teljesen megújult városi tér alakul ki a Beszterce lakótelep központjában.
A projekt Salgótarján északi városrészében található Beszterce lakótelep központját, a Beszterce teret és közvetlen környezetét érinti. Jelenleg aszfalt burkolatú tér jelentős mértékben töredezett, néhol balesetveszélyes állapotú. A lépcsők lapjai szintén töredezettek, ezek cseréje is indokolttá vált. A növényzet megközelítőleg 30 éves, alakító, néhol ifjító metszésük szükséges, az összefüggő cserjefoltok sok helyen kipusztultak, kiritkultak. A téren található platánfák a törzséig futott az aszfalt burkolat, azt növekedésük közben szétfeszítette. Az önkormányzat elvégezte a balesetmentes állapot elhárítását, így kisebb növénykazetták alakultak ki, azonban a fák egészsége miatt szükséges a zöldfelületbe helyezésük, a körülvevő burkolat megszüntetése. A korábban igényes megjelenésű közterület és a kapcsolódó zöldterületek az elmúlt negyven évben jelentősebb felújításon nem estek át. A csapadék elvezetésre szolgáló folyóka állapota leromlott, mára nem funkcionál, emiatt szükséges a tér vízelvezetését átalakítani. A zöldfelületben sok helyen találunk kitaposott ösvényeket, a lakók bevonásával szükségessé vált új burkolt közlekedési utak kialakításának megtervezése is.
A tér felújítása során szempont, hogy az alkalmazott növény fajok őshonosak legyenek, a környező vegetációhoz illeszkedjenek és így a terület zöld folyosóként is szolgáljon. A teret körülvevő magas lakóházak és a tér eddigi aszfalt burkolata jelentősen növelték a hősziget-hatást. A projektben növelésre kerülnek a zöldfelületeket, melynek hatására a visszaverődő hő is csökken. A zöldterületek a fenntartás szempontjából is kedvezőbb kialakítást kapnak. A tér növényzete szinte teljes megújításon esik át a fás és lágyszárú növények cseréjével, pótlásával.
A házak között megszüntetett játszóterek pótlásaként két helyen kerülnek létesítésre játszó eszközök, játszóterek. A színes gumiburkolatú, modern megjelenésű játszó eszközök a növényzettel kiegészítve kerülnek elhelyezésre, azoknak árnyékot adva. A fejlesztés során lecserélésre kerülnek a téren és szűkebb környezetében található utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók), megújításra kerül a közvilágítás is. Megújulnak a lépcsők, támfalak, növénykazetták.
Új funkcióként jelenik meg egy szabadtéri fitnesz park, ahol fitnesz eszközök mellett két pingpongasztal is kihelyezésre kerül. A tér egyik attrakciója pedig a Novohrád-Nógrád Geopark tematikájára épülő városi tanösvény lesz, mely behálózza majd a teret. Mindez nemcsak informatív, de egyedi, látványos elemekben is bővelkedik majd.
A projekt keretében, egy önkormányzati tulajdonú helyiségben, többfunkciós gazdasági szolgáltató tér kerül kiépítésre a lakótelep lakosságának és vállalkozásainak. Az épületben egy profitorientáltan működtetett, a közösség igényeit kielégítő multifunkciós teret alakít ki az Önkormányzat. Az épületben helyet kap egy melegkonyhás, étteremjellegű kiszolgáló tér is.
A fejlesztés megtervezése során kifejezetten törekedett az Önkormányzat arra, hogy környezet- és természetvédő módon biztosítsa majd a megépített infrastruktúra működését.
Képek