A projekt bemutatása
A projekt keretében a Salgótarjáni Összevont Óvoda Vadvirág Tagóvodájának teljes körű felújítása történik meg. A város peremterületén, Zagyvarónán működő óvoda zöld környezetben, elsősorban a vonzáskörzetben élők (Zagyvaróna, Rónafalu, Rónabánya, Pintér-telep) igényeit szolgálja ki. A 60 férőhellyel rendelkező intézményben az előrejelzések szerint, az igénybe vevők száma folyamatosan biztosított. Területi- és környezeti elhelyezkedéséből adódóan az intézmény igen közkedvelt. Az intézményben megfelelő számú pedagógus biztosítja a magas szintű nevelést, akik befogadó-elv (beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek nevelése) mentén végzik mindennapi tevékenységüket. Az épület 1912-ben épült, az ingatlanon az 1980-as évek óta az elengedhetetlenül szükséges felújításokon kívül nem volt jelentős fejlesztés. A kivitelezési munkálatok során az épület akadálymentessé válik, új héjazatot és új bádogos szerkezetet kap, a vizesblokkok és más kiszolgáló helyiségek áthelyezésre kerülnek. Új válaszfalak, nyíláskiváltások, nyílásszűkítések, nyílásbefalazások készülnek, felszámolva ezzel a túlzsúfoltságot, szem előtt tartva a jövőbeli várható szükségleteket. Elkészül a külső fal hőszigetelése, hőszigetelt üvegezésű fa- és műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, megtörténik a teljes körű villamos- és gépészeti átalakítás. Az épület elavult központi fűtési rendszerét leváltja egy modern, zárt égésterű, melegvíz-üzemű, földgáz tüzelésű kazán. A hálózati villamos-energia ellátás-, valamint fenntarthatóság biztosításának érdekében napelemek kerülnek telepítésre. Az óvodai foglalkoztatást segítő helyiségek átalakítása mellett a nevelők által használt helyiségek felújítása, és egy tornaszoba létrehozása is megtörténik, mely utóbbi az épület egy jelenleg kihasználatlan, funkcióját vesztett részén jön létre. A projektben mind belső- (fejlesztő- és játszóeszközök, bútorok, berendezések, elektronikai gépek), mind pedig külső (játszótéri) eszközök beszerzésére is sor kerül.
Videó
Képek