A projekt bemutatása
Baglyasi tagóvoda felúíjtása
A projekt során Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartása alatt működő Salgótarjáni Összevont Óvoda Baglyasi Tagóvodájának teljes körű felújítása valósul meg. Az 50 férőhellyel rendelkező Baglyasi Tagóvodát elsősorban a településrészen élő kisgyermekek veszik igénybe (jelen nevelési évben 49 fő). A projekt célja, hogy az óvodai ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsa, elősegítve ezzel a kisgyermekeket nevelők munkavállalásának támogatását. Kiemelten fontos, hogy az intézményben megfelelő számú pedagógus dolgozzon, akik képesek szolgáltatni a magas szintű befogadó-elvű (beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek nevelése) nevelést. A kivitelezés során az épület új héjazatot kap. Az épületen belül a vizesblokkok és más kiszolgáló helyiségek áthelyezésre kerülnek. A helyiségek padlószintjei között fellelhető egyenetlenségek kiegyenlítésre kerülnek. Az épületbe korszerű, hőszigetelt üvegezésű nyílászárók kerülnek telepítésre. A homlokzat javítása után, utólagosan a külső fal hőszigetelése is megtörténik. Az épület délnyugati oldalán az eredeti nyeregtető meghosszabbodik, alatta tetőtér beépítés készül. A teherhordó falakban új nyíláskiváltások, a fafödémben nyílás készül a tetőtérbe vezető lépcső helyének. A teljes villamos és gépészeti vezetékek, szerelvények újra cserélendők az újabb szabványoknak megfelelően, valamint a korszerűtlen és nem kellően energiatakarékos teljesítményük miatt. Az épület elavult központi fűtési rendszerét, modern zárt égésterű, meleg víz üzemű, földgáz tüzelésű kazán váltja fel. A hálózati villamos-energia ellátás biztosításának érdekében napelemes rendszer kerül telepítésre. Az épületben a világítótestek LED típusúra lesznek cserélve. A felújítást követően mind belső- mind pedig külső eszközök beszerzésére is sor kerül.
Körúti tagóvoda nyílászáróinak cseréje
A Körúti Tagóvoda vonatkozásában teljes nyílászárócserére kerül sor az épület energiafelhasználásnak csökkentése és a CO2 kibocsátás csökkentése érdekében. Jelenleg az épületen korszerűtlen, szigetelés nélküli nyílászárókkal rendelkezik, amelyek huzatossá teszik a teljes intézményt. Az épület 50 férőhellyel biztosított, ahol jelenleg 44 fő gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást. A Tagóvodában szintén befogadó-elvű nevelés folyik, biztosítva ezzel az egyenlő eséllyel való hozzáférést.
Képek