A projekt bemutatása
A projekt keretén belül Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartása alatt működő Salgótarjáni Összevont Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájának teljes körű felújítása történik meg. A Hétszínvirág Tagóvoda Salgótarján városközpontjának közvetlen környezetében helyezkedik el. A projekt célja az óvodai ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, elősegítve a kisgyermekeket nevelők munkavállalásának támogatását. Kiemelten fontos az intézményben a megfelelő számú pedagógusok biztosítása, akik képesek szolgáltatni a magas szintű befogadó-elvű (beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek) nevelést. A felújítással érintett ingatlan a 19. század végén épült hagyományos szerkezettel, téglából falazva, nyeregtetővel. Az intézményen az elengedhetetlenül szükséges felújításokon kívül nem volt jelentős fejlesztés. Az épület fennállásából adódóan a teljes épület felújításra szorul. A kivitelezés során az épület új héjazatot és új bádogos szerkezetet kap. Az épületen belül a vizesblokkok és más kiszolgáló helyiségek áthelyezésre kerülnek. A helyiségek áthelyezésével új válaszfalak, nyíláskiváltások, nyílásszűkítések, nyílásbefalazások készülnek, felszámolva ezzel a túlzsúfoltságot, figyelembe véve a jövőbeli várható szükségleteket. A helyiségek padlószintjei között szintkülönbségek vannak, melyet aljzatkiegyenlítéssel azonos szintre szükséges emelni. A homlokzat vakolat javítása után, utólagosan a külső fal hőszigetelése készül, az épület homlokzatán a nyílászárók fa és műanyag szerkezetűek, ezért korszerű hőszigetelt üvegezésűre szükséges cserélni. A teljes villamos és gépészeti vezetékek, szerelvények újra cserélendők az újabb szabványoknak megfelelően, valamint a korszerűtlen és nem kellően energiatakarékos teljesítményük miatt. Az épület központi fűtés berendezési tárgyai és vezetékei elbontásra kerülnek. A fűtési hőenergiát a városi távfűtési hálózat biztosítja a hő központon keresztül. Villamos felújítás során a megújuló energia hasznosítást napelemek telepítésével került megtervezésre, amelyek a hálózati villamos-energia ellátás egy részét biztosítják. Az épületben a világítótestekbe a fényforrásokat LED-es típusúra cseréljük. A meglévő épület egy része bontásra kerül, mely azonban nem jár kapacitáscsökkentéssel. A projektben betervezésre került mind a belső-, mind a külső szükséges eszközök beszerzése.
Képek