A projekt bemutatása
A tárgyi projekt keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartása alatt működő Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvodájának részleges felújítása és az épület északi szárnyában, a tornaszoba áthelyezésével kétszer 8 fős új egységes óvoda-bölcsődei ellátás, úgynevezett mini bölcsőde kialakítása történik meg. A Mackóvár Központi Óvoda Salgótarján városközpontjában helyezkedik el, központi elhelyezkedéséből adódóan a város legnagyobb létszámú óvodája. A 420 férőhellyel rendelkező intézményben az előrejelzések szerint az igénybe vevők száma folyamatosan biztosított, a demográfiai adatok és az előzetes felmérések is azt mutatják, hogy az igénybe vevők létszáma nem fog csökkenni. A projekt célja, hogy az óvodai ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférését biztosítva legyen, elősegítve ezzel a kisgyermekeket nevelők munkavállalásának támogatását. Kiemelten fontos az intézményben megfelelő számú pedagógusok biztosítása, akik képesek szolgáltatni a magas szintű befogadó-elvű (beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek nevelése) nevelését. A épület energetikai korszerűsítésére a TOP-6.5.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtani tervezett „Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése” című projekt keretében fog megvalósulni. A projektben betervezésre került mind belső-, mind külső eszközök beszerzése. Az ágazati jogszabályban meghatározott módon kerül kialakításra a bölcsődei szolgáltatást biztosító épületrész és az udvarról leválasztott játszó rész. A projekt tervezése során figyelembevételre került az esetleges kockázatok mérlegelése. Elmondható, hogy a projektnek nincs előrelátható klímakockázata, nem veszélyezteti extrém időjárási esemény. Az Önkormányzat a térhasználat- és közlekedési kapcsolatok tervezésekor figyelembe vette és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, a nők és férfiak igényeit, az idősek-, a fogyatékosok-, valamint a gyermekek igényeit, megtörténik a projektarányos akadálymenetesítés. A projekt megvalósulása során megerősödnek a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei, minőségi szolgáltatások jönnek létre, és egészséges környezetben folytatódhat a kisgyermekkori oktatás-nevelés.
Képek