A projekt bemutatása
A projekt célja az autós, a gyalogos és a közösségi közlekedés körülményeinek/minőségének javítása, valamint a gyalogos közlekedés biztonságának növelése. A beruházás javítja a helyi vállalkozások működési feltételeit és a lakosság munkaerő mobilitását. Az alapinfrastruktúra fejlesztése teret biztosít a gazdaság, a kereskedelem és a szolgáltatások fejlődésének, ezáltal hozzájárul a település jövedelemtermelő-képességének növekedéséhez. A Sugár út a Nagymező útról ágazik le és külterületi földútban folytatódik. A Sugár út végén szennyvíztisztító telep található, amelynek jelentős a teherszállítási igénye. A Sugár út jelenlegi állapotában igen megrongálódott, az útburkolat elhasználódott, kátyúkkal szabdalt. A Sugár út a Nagymező úttól az 1+225 kilométer szelvényig és a Nagymező úti csomópontnál lévő autóbusz forduló új aszfaltburkolatot kap. Az út végén az aszfaltburkolathoz 20 méter hosszon sárrázó fog csatlakozni. Az út két oldalán lévő terméskő és beton kiemelt szegélyek elbontásra kerülnek, helyettük a bal oldalon a kibontott terméskőből, jobb oldalon pedig új elemekből beton kiemelt szegély készül. Az út jobb oldalán a Patakpart útig a járda 2,2 méter szélességben új aszfaltburkolatot, a Patakpart úttól az 1+153 kilométer szelvényig pedig új 6 centiméter vastag beton térkövet kap. Az út bal oldalán és az autóbusz fordulóknál a leszálló helyek új térkő burkolatot kapnak, az autóbusz fordulóknál új váróhelyiség is kihelyezésre kerül (2 darab.). Az út elején lévő híd elbontásra kerül, helyette vasbeton keretelemekből áteresz készül. Az útfelújítással együtt ivóvíz vezeték rekonstrukcióra is sor kerül. A Nagymező úttól a Lakatos Péter útig 816 méter hosszú, a Nagymező úti csomópontnál és a tűzcsapok bekötésénél 51 méter hosszon épül vezeték. Az útfelújítás következtében megteremtődik annak a lehetősége is, hogy a későbbiek során a Sugár út és a város déli részén található iparterület, ipari park összeköttetése közvetlenül megtörténhessen. A járda építésével/felújításával egyenletes felületű és jó állapotú akadálymentes járda készül, ami szintben elválasztja a gyalogos és a járműforgalmat. A projekt tervezése során figyelemmel voltunk a kerékpáros forgalom biztonságos levezetésére is. Nyitott kerékpársávot kívánunk létrehozni a Sugár út teljes hosszán, melynek köszönhetően a gyalogosok és a kerékpárosok közti konfliktushelyzetek száma is csökken.
Képek