A projekt bemutatása
A projekt célja az autós, a gyalogos és a közösségi közlekedés körülményeinek/minőségének javítása, a gyalogos közlekedés biztonságának növelése. A beruházás javítja a helyi vállalkozások működési feltételeit és a lakosság munkaerő mobilitását. Az alapinfrastruktúra fejlesztése teret biztosít a gazdaság, a kereskedelem és a szolgáltatások fejlődésének, ezáltal hozzájárul a település jövedelemtermelő-képességének növekedéséhez. A Petőfi út Salgótarján Baglyasalja városrészén található gyűjtő út, a városrész egyetlen feltáró útja. Az itt élő munkaerő csak ezen az úton képes eljutni munkahelyére. Az út útburkolata és egyéb létesítményei (járdák, padkák) leromlott állapotúak, ezáltal jelenleg az út nem tudja forgalombiztonságosan betölteni azt a közlekedési feladatot, ami a helyszínrajzi és forgalmi adottságaiból adódik. A felújítandó útszakasz a 21 sz. fkl. út alatti átvezetés állami út ingatlanhatárától az Erkel út környezetében lévő 56-os házszám túlsó ingatlanhatáráig tart, összesen 682 méter hosszon, burkolatszélessége 6,0-7,0 m között változó. Az útfelújítás során a meglévő megrongálódott útburkolatra a szükséges minimális aszfaltmarás után helyezzük el az aszfalt kiegyenlítő és kopóréteget (AC11), így a meglévő út magassági és helyszínrajzi vonalvezetése alapvetően nem változik. Egy rövid szakaszon új járda és buszmegálló leszállóperon is épül, melyek építési engedély kötelesek. A tervezett járda és leszállóperon megépítésével az útszakasz forgalombiztonsága jelentősen növekedni fog csakúgy, mint az útburkolat felújításával. A fejlesztéssel érintett szakaszon 4 db autóbusz megállóhely is megújul. A terület csapadékvíz elvezetése nyílt és zárt csapadékvíz elvezető rendszerrel megoldott, ezért a tervezett útfelújítással és járda építésével a vízelvezetés rendszere alapvetően nem fog változni, mert a befogadó és a befogadó kiépítettsége nem változik.
Képek