A projekt bemutatása
A projekt célja az autós, a gyalogos és a közösségi közlekedés körülményeinek/minőségének javítása, a gyalogos közlekedés biztonságának növelése. A beruházás javítja a helyi vállalkozások működési feltételeit és a lakosság munkaerő mobilitását. Az alapinfrastruktúra fejlesztése teret biztosít a gazdaság, a kereskedelem és a szolgáltatások fejlődésének, ezáltal hozzájárul a település jövedelemtermelő-képességének növekedéséhez. A Petőfi út Salgótarján Baglyasalja városrészén található gyűjtő út, a városrész egyetlen feltáró útja. Az itt élő munkaerő csak ezen az úton képes eljutni munkahelyére. Az út útburkolata és egyéb létesítményei (járdák, padkák) leromlott állapotúak voltak, ezáltal az út nem tudta forgalombiztonságosan betölteni azt a közlekedési feladatot, ami a helyszínrajzi és forgalmi adottságaiból adódott. A felújított útszakasz a 21 sz. fkl. út alatti átvezetés állami út ingatlanhatárától az Erkel út környezetében lévő 56-os házszám túlsó ingatlanhatáráig tart, összesen 682 méter hosszon, burkolatszélessége 6,0-7,0 m között változó. Az útfelújítás során a meglévő megrongálódott útburkolatra a szükséges minimális aszfaltmarás után helyeztük el az aszfalt kiegyenlítő és kopóréteget (AC11), így a meglévő út magassági és helyszínrajzi vonalvezetése alapvetően nem változott. Egy rövid szakaszon új járda és buszmegálló leszállóperon is épült, melyek építési engedély kötelesek voltak. A tervezett járda és leszállóperon megépítésével az útszakasz forgalombiztonsága jelentősen növekedett csakúgy, mint az útburkolat felújításával. A fejlesztéssel érintett szakaszon 4 db autóbusz megállóhely is megújult. A terület csapadékvíz elvezetése nyílt és zárt csapadékvíz elvezető rendszerrel megoldott volt, ezért a megvalósított útfelújítással és járda építésével a vízelvezetés rendszere alapvetően nem módosult, mert a befogadó és a befogadó kiépítettsége nem változott.
Képek