A projekt bemutatása
A projekt célja Salgótarján déli területén lévő ipari park, iparterület elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra fejlesztése, a meglévő alapinfrastruktúra bővítése, illetve a már betelepült és a jövőben betelepülni kívánó vállalkozások működési feltételeinek, vállalkozói környezetének javítása. Az Ipari Parkba betelepült vállalkozások közúti forgalma folyamatosan növekszik, amelyet a jelenleg meglévő úthálózat kiépítettsége már nem tud kielégíteni forgalombiztonságosan.
Az út 459 méter hosszon új aszfaltburkolatot kap, a szükséges helyeken kiegyenlítő réteggel. Két helyen új, betonburkolatú autóbusz öböl készül térkő burkolatú leszállóperonnal. 70 méter hosszon árokburkolás, mellette két méter szélességű járda kerül kiépítésre szintén térkőből. 50 méter hosszon csapadékcsatorna készül, a felújításra kerülő útszakaszon pedig kiépítésre kerül a közvilágítás 11 darab kandeláber építésével.
Az üzemek felőli oldalon két helyen, fél méter útpálya szélesítéssel új autóbusz leszálló peron készül térkő burkolattal, csatlakozva a meglévő járdához. 121 méter hosszon a csapadékvíz elvezető árok helyett zárt szelvényű csatorna készül beton csövekből. Két férőhelyes beton burkolatú kamionparkoló is kialakításra kerül, valamint kétszer kilenc férőhelyes személygépkocsi parkoló. A Tarján-patak felőli oldalon 15 méter hosszú, másfél méter széles leszálló peron kerül majd kialakításra beton térkő burkolattal.
Képek