A projekt bemutatása
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásban részesült a Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program, „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás keretében. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 9 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével. Az Önkormányzatok ASP (application service provider) központok megvalósítása 2008-ra nyúlik vissza. A projekt előkészítését a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség kezdte meg az önkormányzati alkalmazás – szolgáltató ASP központ modell kialakítására. A projekt általános célja az önkormányzati informatikai rendszer korszerűsítése, belső működésének támogatása és egységes elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtása. A projekt végrehajtása során Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a már meglévő informatikai rendszer átalakításával és modernizálásával csatlakozott az országos ASP ún. keretrendszerre épülő egy egységes informatikai környezetet használó, modulárisan felépülő szolgáltatáshoz. A központosítottan megvalósuló informatikai rendszer korszerű és fajlagosan jóval olcsóbb működést tesz lehetővé. A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történt meg a csatlakozás: iratkezelő rendszer, adó rendszer, gazdálkodási rendszer, hagyatéki rendszer, ipar-kereskedelmi rendszer, vagyonkataszter rendszer. Az elnyert támogatást az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire fordítottuk. A szakmai tevékenységek keretein belül megtörtént az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, tesztelése, élesítése.
Képek