Széchenyi2020

ÉMO 7

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7.

Üdvözöljük az „Észak- Magyarországi szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projektinformációk


Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00081
A szerződött támogatás összege: 9 972 240 172 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 88.416845 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.05.30.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország:

 • Bátonyterenye szennyvízelvezetési agglomeráció
 • Boldog szennyvízelvezetési agglomeráció
 • Dunakeszi szennyvízelvezetési agglomeráció
 • Heréd szennyvízelvezetési agglomeráció
 • Jobbágyi szennyvízelvezetési agglomeráció
 • Verseg szennyvízelvezetési agglomeráció
 • Hatvan szennyvízelvezetési agglomeráció
 • Salgótarján szennyvízelvezetési agglomeráció
 • Telki szennyvízelvezetési agglomeráció

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja.
Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.
Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és nincs hatása az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra.

A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Salgótarjáni szennyvízelvezetési agglomeráció

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területe.

A Salgótarján központú szennyvízelvezetési agglomeráció: Mátraszele, Salgótarján, Somoskőújfalu és Vizslás a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz.táblázatában szerepel és valamennyi önkormányzat csatornahálózat bővítése és telepfejlesztés feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Fejlesztési célok

Projekttel érintett Salgótarján településen működő szennyvízcsatorna hálózat bemutatása

Salgótarján városban a szennyvízcsatorna hálózat egy része 1964 évben épült meg, a szennyvíztisztító teleppel egy időben. A szennyvízcsatorna hálózat több ütemben valósult meg. A legutóbbi, nagyobb léptékű hálózat fejlesztés 2006-ban került üzembe helyezésre, de még 2015-2016-ban is bővült a szennyvíz elvezető rendszer Salgóbánya településrész egy részének csatornázásával.

A jelenleg üzemelő elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózat - néhány utca, és az úgynevezett szatelit településrészek kivételével - a város belterületének nagy részét lefedi.

Mind a Salgótarjáni szennyvíz agglomerációban, mind Salgótarján városban döntően elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózat üzemel. Ezt egészíti ki néhány esetben a nyomott szennyvízelvezetés, ahol a házi szennyvíz beemelők kollektor nyomócsövekre kötve juttatják el a lokálisan mélyebben elhelyezkedő ingatlanok szennyvizeit a gravitációs gyűjtőkbe.

A szennyvíztisztító telep Salgótarján város csatornázott településrészeiről érkező szennyvizeken kívül, a salgótarjáni szennyvíz agglomerációhoz tartozó Kazár, Mátraszele, Somoskóújfalu és Vizslás települések szennyvízcsatorna hálózatain beérkező szennyvizet is tisztítja.

Műszaki szükségszerűség

A beruházás célja, hogy a Salgótarján település egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózat kiépítése révén csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége, továbbá az ellátottság mértékének növelésével a felszín alatti és felszíni vizek minőségének védelme.

Salgótarján városban a lakóingatlanok 95,42 % - a rendelkezik ivóvíz bekötéssel. A szennyvízközmű ellátottság viszont csak a lakóingatlanok 93,09 %-a részére biztosított.

Salgótarján városban már döntő mértékben már megvalósult az elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózat azonban a városhoz tartozó ún. szatelit településrészeken és a város még csatornázatlan utcáiban élő lakosság számára a közüzemi szennyvízelvezetés létesítményei még nem kerültek megvalósításra.

A településfejlesztési program egyik fő prioritása: a minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, természeti tényezők revitalizálása. A prioritás által támogatott átfogó cél: a település, illetve a térség gazdasági versenyképességének növelése, az élhető környezet megvalósítása.

Meglévő szennyvíztisztító telep

A meglévő szennyvíztisztító telep mind kapacitásában, mind pedig műszaki állapotát tekintve megfelelő. A még ellátatlan településrészeken keletkező szennyvizeket fogadni tudja. A szennyvíztisztító telep vonatkozásában a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet nem ír elő fejlesztési kötelezettséget. A szennyvíztisztító telep fejlesztése, illetve rekonstrukciója nem tervezett.

Csatornahálózat bővítése

Fejlesztési cél:

 • Salgótarján város még csatornázatlan utcáin és még csatornázatlan településrészein valamennyi ivóvíz bekötéssel rendelkező, gazdaságosan ellátható ingatlan szennyvízcsatorna hálózattal történő ellátása, az ellátásbeli különbségek kiegyenlítése. A közműves szennyvízelvezetés kiépítésével a talaj és a talajvíz védelme, egészséges, élhető lakókörnyezet biztosítása.

Salgótarján városban a lakóingatlanok 95,42 % - a rendelkezik ivóvíz bekötéssel. A szennyvízközmű ellátottság viszont csak a lakóingatlanok 93,09 %-a részére biztosított.

A beruházás helyszínei:

 • Salgótarján-Salgóbánya településrész még csatornázatlan belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése (II. ütem)
 • Rónafalu és Rónabánya településrészek csatornázása, a keletkezett kommunális szennyvizek bevezetése az üzemelő salgótarjáni szennyvízhálózatba.
 • Salgótarján-Kotyháza településrész csatornázása, a keletkezett kommunális szennyvizek bevezetése az üzemelő salgótarjáni szennyvízhálózatba.
 • Salgótarján, Mikóvölgyi út és Újaknai út szennyvízcsatornázása, csatlakozás a meglévő szennyvízhálózatba.

A területen ipari termelés egyáltalán nincs, a meglévő természeti környezet vonzó. Ezzel együtt az állandó lakosság megtartása érdekében szükséges a korszerű és gazdaságos szennyvízelhelyezés megoldása. A tervezett fejlesztés érdemben csökkentené a talaj –és környezetszennyezést, segítene az érintett településrészeknél az elvándorlás megállításában.

Események


Feltöltés alatt

×
modal image