A projekt bemutatása
Fontos feladat az önkormányzat számára a szegregátumokban élő lakosság szociálistársadalmi státuszának emelése, a területek szegregációjának oldása, az egyének társadalomba történő integrációja.
A szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területekkel kapcsolatos beavatkozások esetében kulcsfontosságú az önkormányzati bérlakás szektor. Az Önkormányzat célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és a társadalmi felzárkózásuk elősegítése.
Ennek érdekében az Önkormányzat TOP forrásból szociális városrehabilitációs programot indított. Ugyan számos szegregátum található a város területén, azonban a legtöbb szegregátumban az ingatlanok magántulajdonban vannak. Jelen projekt kertében a szegregátumokban élő családok helyzetét egyrészt oly módon kívánja az önkormányzat segíteni, hogy integrált környezetben lévő bérlakások felújításával a szegregátumban rossz körülmények között élő személyek jobb lakhatási körülmények közé kerülését biztosítja.
Az integrált környezetben található Déryné út 21. számú ingatlanban 3 db lakás, a Petőfi út 178-ban 1 db lakás a felújítást követően, a fűtési rendszer kiépítésével, közművek visszakötésével, vagy közműkiépítéssel helyreállításra került.
Másrészt a pályázat lehetőséget adott arra a szegregátumban lévő önkormányzati lakások felújításával, hogy jelenleg rosszabb körülmények között, szegregátumban élők lakhatási körülményei és ezáltal életminőségük javuljanak.
A Salgó út 26. számú épület szegregátumban található, mely szegregátumot érintően TOP forrásból szociális városrehabilitációs program folyik, azonban az érintett ingatlan nem részre a TOP felújítási programnak. Ebben az ingatlanban 1 db önkormányzati lakás került felújításra.
A két fejlesztés szinergikus hatással van egymásra. A fenti lakások üresen álltak, azonban a program hatására a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményei javulni tudtak átköltöztetésük révén. A program keretében szociális munkás segíti az egyének és családok szegregátumon kívüli lakhatásra való felkészülését, adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadást ellátó szakember megbízási szerződés keretében történő alkalmazásával valamint, jogi tanácsadás nyújtásával biztosítjuk az érintett családok társadalmi integrációját.
Képek