A projekt bemutatása
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban valósítja meg ezt a projektet, melynek átfogó célja a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok támogatása a hátrányos helyzetű térségekben című felhívás alapján támogatott kedvezményes járásokban a szükséges infrastrukturális háttér létrehozásával: Az EFOP-1.4.2-16 felhívás kedvezményezettjeinél a foglalkozásoknak helyszínt adó épületek korszerűsítésével, felújításával, a korosztályi igényeket figyelembe vevő eszközök beszerzésével, a járáson belüli hozzáférést, mobilitást erősítő járművek biztosításával, egyéb helyi szükségletekre épülő beruházások megvalósításával. A helyi projektek végrehajtásához az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című kiemelt projekt nyújt szakmai támogatást a programok és a hozzájuk szükséges infrastruktúra szakmai előkészítésének támogatása, az EFOP 1.4.2-16 felhívásban pedig adekvát képzések, folyamattámogatás, innovatív megoldások terjesztése vonatkozásában. A felhívás illeszkedik a „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégiához, illetve a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.(MNTFS II) „Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI.4.) Korm.határozathoz. A projekt elsődleges célcsoportját a Salgótarjáni járás 13 település/településrészén élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják, különösen a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekek, valamint családjuk. A projekt közvetett célcsoportja a projektmegvalósításba bevont szakemberek, együttműködő partnerek, továbbá a településen élők teljes lakossága. A projekt során a foglalkozásoknak helyszínt adó épületek korszerűsítésével, felújításával a Salgótarjáni járás 7 (Etes, Karancsság, Kazár, Litke, Salgótarján, Sóshartyán, Zabar) településén 8 db (Salgótarjánban 2 db) jelenlétház kialakítását illetve egy helyszínen a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő-és játszóudvar – a szükséges eszközbeszerzéssel történő - kiépítését tervezzük. Ezen kívül az infrastrukturális fejlesztés kiterjed a szolgáltatások biztosításához szükséges, a korosztályi igényeket figyelembe vevő eszközök vásárlására, illetve a program területén élő gyerekek, fiatalok, szülők helyben hiányzó szolgáltatásokhoz és szakemberekhez való hozzáférésének, a projekt által szervezett programokra való eljutásának elősegítése, valamint a megvalósító szakemberek utaztatása érdekében jármű beszerzésére.
Képek